Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku, wskazuje się, co następuje:
   
 1. Ograniczeniu ulegają praktyczne zajęcia stacjonarne na wszystkich Wydziałach Akademii do maksymalnie 10-ciu godzin dydaktycznych tygodniowo realizowanych w budynkach Akademii.
 2. Wykaz przedmiotów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, które mogą odbywać się w formie stacjonarnej w budynkach Akademii, zawiera załącznik do niniejszego Komunikatu.
 3. Zajęcia praktyczne, które nie są umieszczone w Załączniku do niniejszego Komunikatu, oraz wykłady teoretyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 4. Zachowany zostaje harmonogram hybrydowej pracy Wydziałów.
 5. Zarówno pedagodzy, jak i studenci mogą wnioskować o realizację zajęć praktycznych, zamieszczonych w załączniku, w formie online. Wnioski należy składać do Dziekana Wydziału drogą mailową. Dotyczy wszystkich form studiów.
 6. Wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe podlegają dalszemu ograniczeniu.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych.
 8. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 9. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 10. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 11. Załatwianie wszelkich spraw administracyjnych możliwe jest jedynie drogą mailową lub telefoniczną.
 12. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 13. Należy stosować się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 14. Wszystkim studentom i pracownikom Akademii zaleca się rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 15. Zmiany zasad prowadzenia działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej obowiązują w terminie 16 listopada – 20 grudnia 2020 r.
 16. Przerwa świąteczna obowiązywać będzie w terminie: 21 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 16 listopada do 20 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf

 

 

Komunikat REKTOR
dot. pracy wykładowców i pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasadach obowiązujących we wszystkich obiektach Akademii

 
Od 3 listopada 2020 zajęcia na wydziale I i III są realizowane zgodnie z planem (w formie hybrydowej). Sale do ćwiczeń dostępne będą według dotychczasowych zasad.

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 października 2020 roku ograniczeń związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz obostrzeń dla strefy czerwonej, wskazuje się, co następuje:

 1. Praktyczne zajęcia dydaktyczne zachowują dotychczasową formę.
 2. Wykłady teoretyczne prowadzone są online.
 3. Na wniosek pedagoga prowadzącego przedmiot wszystkie zajęcia mogą być prowadzone online.
 4. Zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.
 5. Nauczycieli akademickich zobowiązuje się, w miarę możliwości, do zastosowania kształcenia w trybie zdalnym oraz do przekazania studentom stosownych materiałów do podjęcia nauki w w/w trybie.
 6. Ograniczeniu podlegają wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 8. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 9. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 10. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw administracyjnych w miarę możliwości drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 12. Prosimy o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 13. Prosimy również wszystkich studentów i pracowników Akademii o rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 14. Władze Uczelni proszą o wzięcie pod uwagę powyższych zaleceń i apelują o odpowiedzialną postawę i dbanie o wspólne dobro.
 • Aktualne zasady profilaktyki zobacz

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

Zarządzenie JM Rektor z 30 września 2020

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

   
 • Zarządzenie nr 15/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz

 

Poprzednie Zarządzenie nr 13/2020 JM Rektor z dnia 15 września 2020 w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 zostało uchylone.

   
 • UCHYLONE | Zarządzenie nr 13/2020 JM Rektor z dnia 15 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz