Elżbieta Aleksandrowicz

 
Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Doktoranci,

w pierwszych dniach pełnienia powierzonej mi funkcji Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pragnę podziękować za zaufanie, jakim obdarzyła moją osobę społeczność Uczelni. Odczuwam ogromną dumę, ale przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo pedagogów, doktorantów, studentów i pracowników Akademii. Trwająca wciąż pandemia pozbawiła nas wszystkich bliskości, jak również możliwości bycia razem, które tak ważne są w tworzeniu wspólnoty. W roku akademickim 2020/2021 organizacja zajęć dydaktycznych oraz realizacja wydarzeń artystycznych i naukowych, szczególnie w semestrze zimowym, powstanie w oparciu o obowiązujące zasady dystansu społecznego, a także zalecenia sanitarne. Nie pozwólmy jednak, aby ograniczenia zakłóciły budowanie więzi pomiędzy wszystkimi pracownikami i studentami naszej Alma Mater.

Mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze Uczelni podjęły decyzję o prowadzeniu zajęć w formie mieszanej. Większość przedmiotów teoretycznych zachowa tryb pracy online. Zajęcia praktyczne, w tym przede wszystkim z przedmiotu głównego, przybiorą formę hybrydową, w której program kształcenia będzie częściowo realizowany w bezpośrednim kontakcie z pedagogiem, a częściowo jako konsultacje zdalne. Opracowanie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych powierzyłam Prorektorowi ds. nauki i dydaktyki oraz Dziekanom.
Bliższe informacje dotyczące systemu pracy w semestrze zimowym ukażą się niebawem na naszej stronie internetowej.

Chociaż okoliczności, w których się znajdujemy, nadal są trudne, jestem przekonana, że całej społeczności akademickiej nie zabraknie entuzjazmu, energii i twórczych pomysłów.

Dziękuję za wszystkie głosy wsparcia, sympatii oraz życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

 

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta aleksandrowicz

 

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi