Wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w dniach 1-7 września 2020 działają nadal w godz. 9.00-16.00.

Od 8 do 30 września 2020 wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi będą czynne w godzinach 9.00-20.00.

Nadal obowiązują wszystkie komunikaty w sprawie epidemii koronawirusa.

Osoby przygotowujące się do egzaminów w terminie wrześniowym bądź projektów artystyczno-naukowych i nagrań, chcące korzystać z sal ćwiczeniowych w budynkach Akademii Muzycznej proszone są o składanie, z tygodniowym wyprzedzeniem, podań do JM Rektor dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM w rektoracie (Pałac AM, ul. Gdańska 32, sala 29).

 
Pałac Muzyki