Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w wieku blisko 83 lat zmarł prof. dr hab. Tadeusz Błaszczyk – wybitny dyrygent, znakomity teoretyk muzyki, powszechnie szanowany i lubiany pedagog, wychowawca wielu pokoleń absolwentów w klasie dyrygowania, niezwykle oddany sprawom Uczelni, w której pracował czterdzieści siedem lat.

Tadeusz Błaszczyk Studiował teorię muzyki (dyplom pod kierunkiem prof. Franciszka Wesołowskiego) i dyrygenturę w klasie prof. Tomasza Kiesewettera w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi , które ukończył odpowiednio w 1961 roku oraz w 1966 roku.
Pełnił funkcję Prorektora Akademii Muzycznej w Łodzi w latach 1984-1987, Dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego w latach 1987-1990 oraz Prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki w latach 1990-1996.
W latach 1972-1990 był etatowym dyrygentem w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Związany był również z Katedrą Wychowania Muzycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pracował na stanowisku profesora.
Otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Nagrodę Ministra Kultury (II i III st.), Honorową Odznakę m. Łodzi, Odznakę za zasługi dla m. Łodzi.

 

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Rektor, Senat, Pracownicy i Studenci
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 14.00 w piątek 31 lipca 2020 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim przy parafii św. Józefa (Ruda Pabianicka), ul. Farna 12 w Łodzi.