Wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w okresie wakacyjnym do 31 sierpnia 2020 roku działają w godz. 9.00-16.00. Nadal obowiązują wszystkie komunikaty JM Rektora prof. dr. hab. Cezarego Saneckiego w sprawie epidemii koronawirusa.

Osoby przygotowujące się do egzaminów w terminie wrześniowym bądź projektów artystyczno-naukowych i nagrań, chcące korzystać z sal ćwiczeniowych w budynkach Akademii Muzycznej proszone są o składanie podań do JM Rektora w rektoracie (Pałac AM, ul. Gdańska 32, sala 29).

 
Pałac Muzyki