W środę 8 lipca 2020 roku prof. AM dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz została wybrana na stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2020-2024. W dwóch poprzednich kadencjach była prorektorem ds. dydaktyki, w ostatnim roku – nauki i dydaktyki. Nową funkcję obejmie 1 września.

Profesor Elżbieta Aleksandrowicz zdobyła wymaganą bezwzględną większość głosów w pierwszej turze głosowania. Otrzymała 38 głosów, druga kandydatka prof. dr hab. Urszula Kryger – 25 głosów. W głosowaniu wzięło udział 71 osób spośród 75 elektorów, co stanowiło blisko 95% składu elektorskiego.

Pani Rektor Elekt jest łodzianką z urodzenia, absolwentką łódzkiej Akademii Muzycznej, specjalistą metody Emila Jaques-Dalcroze’a. W 1989 roku uzyskała tytuł magistra sztuki w zakresie rytmiki. W macierzystej uczelni jest zatrudniona od 1990 roku. Wykłada na Wydziale Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej oraz na Wydziale Sztuk Scenicznych. W 2002 roku zdobyła stopień doktora habilitowanego. Od 2012 roku jest prorektorem ds. dydaktyki Akademii (od 2019 roku zakres jej stanowiska obejmuje również naukę). Od 2019 roku przewodniczy także komisji ds. stopni w Akademii. We wcześniejszych latach pełniła funkcje: prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej, kierownika niestacjonarnych studiów Choreografia i techniki tańca, kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej. Poza uczelnią jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2016 roku) i konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie rytmiki (od 2019 roku).

Prof. Elżbieta Aleksandrowicz wybrała jako główny motyw swojego programu hasło „Uczelnia na miarę Europy”, przekonując, że „łódzka Akademia Muzyczna powinna ukształtować swój obraz w nowej odsłonie, w nowej strukturze, poprzez wyartykułowanie tożsamości i odrębności w polskiej i europejskiej perspektywie artystycznego szkolnictwa wyższego”. W tym zakresie postuluje m.in. zacieśnienie współpracy z Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC): dołączenie do platformy krajów bałtyckich, udział w pracach grup roboczych, zaangażowanie studentów w działania tego stowarzyszenia, organizację i realizację Pop and Jazz Platform. Ponadto zapowiada realizację 3-letniego projektu 10+10 z Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (HMDK), kontynuację projektu European Opera Academy, inicjowanie interdyscyplinarnych projektów artystycznych, w tym również realizowanych w przestrzeni wirtualnej.

     
  • Więcej informacji: zobacz

 

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM Urodzona w Łodzi w 1964 roku. Absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej, specjalista metody Emila Jaques-Dalcroze’a. W 1989 roku uzyskała tytuł magistra sztuki w zakresie rytmiki. Studiując, jednocześnie ukończyła Studium Pedagogiczne oraz 2-letni kurs instruktorów tańca prowadzony pod patronatem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi. W Akademii zatrudniona od 1990 roku. Wykłada na Wydziale Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej oraz na Wydziale Sztuk Scenicznych. W 2002 roku zdobyła stopień doktora habilitowanego. Od 1988 wykłada również na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Uczestniczyła w wielu kongresach, sesjach, seminariach i warsztatach z zakresu rytmiki w Polsce i za granicą, m.in. w Międzynarodowych Konferencjach „Dalcroze Studies” w Quebecu (Quebec Université Laval 2017) i Wiedniu (Universitat für Musik und Darstellende Kunst 2015), Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki w Hellerau (Hochschule für Music „Carl Maria von Weber” 2004, 2005, 2009, 2011), Europejskim Kongresie Rytmiki w Wiedniu (Universitat für Musik und darstellende Kunst 2009), Międzynarodowym Kongresie Rytmiki w Genewie (Institut Jaques-Dalcroze 1997, 2007), Europejskim Kongresie Rytmiki w Trossingen (Staatliche Hochschule für Musik 2006), Konferencji naukowo-artystycznej Cunnigham/Cage w Warszawie (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 2019), III Forum Muzykoterapeutów (Akademia Muzyczna we Wrocławiu 2005), Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki i Ogólnopolskich Sesjach Naukowych nt. „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji” (Akademia Muzyczna w Łodzi), seminariach rytmiki w Polsce.
Prowadzi wykłady i warsztaty oraz konsultacje metodyczne w zakresie: rytmiki, improwizacji i kompozycji ruchu oraz improwizacji fortepianowej. Jest autorką interpretacji ruchowych utworów muzycznych m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Gioacchina Rossiniego, Fryderyka Chopina, Johanna Straussa, Modesta Musorgskiego, George’a Gershwina, Zbigniewa Preisnera, Wojciecha Kilara, Steve’a Reicha.
W dorobku artystycznym posiada liczne prezentacje z zakresu improwizacji fortepianowej oraz kompozycje piosenek dla dzieci do tekstów Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Danuty Wawiłow. Współpracuje z teatrami dramatycznymi i lalkowymi jako kompozytor, twórca ruchu scenicznego i autor opracowań materiału muzycznego. Wielokrotnie przygotowywała wokalnie aktorów do spektakli dla dzieci. Uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz spektaklach integracyjnych i programach artystyczno-edukacyjnych, m.in. dla Fundacji „Krwinka”.
Od 2012 roku jest prorektorem ds. dydaktyki Akademii Muzycznej w Łodzi (od 2019 roku zakres jej stanowiska obejmuje również naukę). Od 2019 roku prof. Elżbieta Aleksandrowicz przewodniczy także komisji ds. stopni w Akademii. We wcześniejszych latach pełniła w macierzystej uczelni następujące funkcje: prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (2005–2012), kierownika niestacjonarnych studiów Choreografia i techniki tańca (2007–2012), kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (2017–2019). Poza uczelnią jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2016 roku) i konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie rytmiki (od 2019 roku). W latach 2013–2015 była członkiem Rady ds. Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencje Miasta Łodzi. W roku 2012 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.