• grupa wyborcza pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
    30 czerwca 2020, wtorek, godz. 12.00, Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
  • grupa wyborcza nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na stanowisku profesora lub profesora Uczelni
    16 lipca 2020, czwartek, godz. 12.00, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
  • grupa wyborcza nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na stanowisku innym niż profesor lub profesor Uczelni
    16 lipca 2020, czwartek, godz. 14.30, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a