w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
     
  • Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych pobierz plik .pdf