KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący zasad korzystania z sal ćwiczeniowych przez Studentów roku dyplomowego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020 roku, ustala się następujące zasady korzystania z sal ćwiczeniowych przez Studentów roku dyplomowego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi:

 1. Wnioski (podania) należy składać z tygodniowym wyprzedzeniem. Planowanie rozdziału sal ćwiczeniowych odbywa się w okresach tygodniowych.
 2. Student, który chce skorzystać z sal ćwiczeniowych, składa w formie elektronicznej wniosek do Rektora.
 3. Wnioski składa się do czwartku poprzedzającego planowany tydzień.
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
 5. Zasady korzystania z sal ćwiczeniowych obowiązują:
  • od dnia 25 maja 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia specjalności: organy, muzyka kościelna, klawesyn, kontrabas, perkusja, fortepian i harfa,
  • od dnia 1 czerwca 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego pozostałych specjalności studiów licencjackich,
  • od dnia 8 czerwca 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego studiów magisterskich.

 

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący zasad konsultacji Studentów roku dyplomowego z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020 roku, ustala się następujące zasady konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Studentów roku dyplomowego:

 1. Planowanie konsultacji odbywa się w okresach tygodniowych
 2. Student roku dyplomowego, który chce skorzystać z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, składa w formie elektronicznej wniosek do Rektora, po uzyskaniu zgody pedagoga.
 3. Wnioski składa się do czwartku poprzedzającego planowany tydzień
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
 5. Zasady korzystania z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 roku dla Studentów lat dyplomowych.