W związku z wydaniem w dniu 11 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyjaśnia się, co następuje:

U studentów, którzy dokonali płatności za Dom Studencki do dnia 10 marca 2020 roku, a którzy z przyczyn zamknięcia Akademii do dnia 14 kwietnia 2020 roku nie przebywają w nim, opłata wniesiona za miesiąc marzec zostanie rozliczona w taki sposób, iż jej część zostanie zaliczona na miesiąc marzec 2020 roku, a nadpłata powstała z tej płatności zostanie zaliczona na płatność za miesiąc kwiecień 2020 roku. W związku z powyższym Studenci nieprzebywający w Domu Studenckim proszeni są o niedokonywanie opłat za miesiąc kwiecień 2020 roku.