dot. pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z wydaniem w dniu 11 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz wydaniem Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyjaśnia się, co następuje:

  1. W okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni artystycznych przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.
  2. Pracownicy pozostają w pracy w trybie pracy zdalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
  3. W okresie zawieszenia kształcenia związanego z ograniczeniem funkcjonowania uczelni artystycznych na terenie kraju, zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia.
  4. Nauczycieli akademickich zobowiązuje się w miarę możliwości do zastosowania kształcenia w trybie na odległość, i do przekazania studentom stosownych materiałów do podjęcia nauki ww. trybie, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w rozporządzeniu.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 11 marca 2020 roku pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 marca 2020 roku pobierz