Drodzy Studenci,

ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym, na wszystkich formach i poziomach kształcenia, Uczelnia uruchomiła zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego system pracy zdalnej.

W sprawach sposobu realizacji i zakresu materiału będą kontaktować się ze studentami za pomocą poczty elektronicznej wykładowcy poszczególnych przedmiotów.

Wykaz przedmiotów wskazanych do realizacji w trybie zdalnym znajduje się w poniższym pliku.

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Prorektor ds. nauki i dydaktyki Akademii Muzycznej w Łodzi

 

  • Wykaz przedmiotów wskazanych do realizacji w trybie zdalnym pobierz