w związku z przygotowaniem koncertu pt. „Karnawał z musicalem”, który odbył się w Sali Koncertowej Uczelni we wtorek 25 lutego 2020 roku.

 

W programie znalazło się blisko 30 utworów z repertuaru musicalowego w wykonaniu studentów Akademii, w tym dwie pozycje, których przygotowanie stało się źródłem komentarzy i zarzutów o cenzurę z powodu wątków homoseksualnych podczas próby w poniedziałek 24 lutego („Take Me or Leave Me” z musicalu „Rent”, „Thrill of First Love” z musicalu „Falsettos”). Powodem sporu była krytyczna ocena pedagoga, która jest wyjaśniana. Studenci biorący udział w koncercie zwrócili się dzisiaj (środa, 26 lutego) do Dziekana Wydziału Sztuk Scenicznych z prośbą o podjęcie działań w tym zakresie.
Mimo różnicy zdań, która miała miejsce podczas próby generalnej, dwa powyższe utwory zostały wykonane podczas koncertu.

Oficjalna odpowiedź Władz Uczelni:

„Władze Uczelni wyrażają zaniepokojenie opisaną sytuacją i dlatego podjęły działania zmierzające do jej dokładnego zbadania. Dołożymy wszelkich starań, aby ustalić stan faktyczny zdarzenia, tym bardziej że nigdy dotąd ani w codziennym życiu naszej społeczności akademickiej, ani w działaniach artystyczno-naukowych Akademii, nie odnotowano zachowań homofobicznych. Nigdy też nie miało miejsca ograniczanie swobód w zakresie religijnym, kulturowym czy orientacji seksualnej. Mając na uwadze dobro wielokulturowej społeczności Uczelni, zawsze kierujemy się w działaniach wzajemnym szacunkiem. Dbamy również, aby artystyczna ekspresja młodych ludzi była dla odbiorców sztuki inspiracją: aby dawała do myślenia bez obrażania czy upokarzania drugiego człowieka.
Żywimy nadzieję, że w omawianym przypadku nie mamy do czynienia z konfliktem światopoglądowym, a dopuszczalnym w naszym środowisku sporem natury artystycznej.”
Akademia, przygotowując projekty artystyczne, dokłada wszelkich starań, aby były realizowane z najwyższą dbałością i starannością, z poszanowaniem wszelkich wartości.