newsletter

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy

 

Uchwała Komisji Wyborczej w sprawie terminu zgłaszania kandydatów do Rady Uczelni.

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 grudnia, w Akademii, istnieje możliwość odbycia konsultacji z psychologiem. Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082

Dla osób chcących zwrócić bilety na odwołane przez Akademię Muzyczną wydarzenia kasa biletowa będzie otwarta w dniach 1-18 grudnia 2020 r., od wtorku do piątku w godz. 14.00-18.00.

W środę 18 listopada 2020 r. o godzinie 9.00 odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego, które będą przeprowadzone w formie online.
Informacje o zebraniu i link do spotkania studenci otrzymają na adres poczty w domenie amuz.lodz.pl

W dniu 18 listopada 2020 r. od godziny 9.00 do 12.00 zostają ogłoszone godziny rektorskie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku, wskazuje się, co następuje:

Szanowni Państwo,

Z powodu pogarszającej się sytuacji pandemicznej odwołuję wszystkie koncerty w ramach AŻ Festiwalu 2020. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować, kiedy zagrożenie wynikające z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 już minie.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że zrealizujemy pozostałe planowane przedsięwzięcia artystyczne, które będą prezentowane na kanale YouTube naszej Uczelni i mimo bardzo trudnej sytuacji nasza działalność artystyczna nie zniknie z przestrzeni publicznej.

prof. dr hab. Urszula Kryger
Prorektor ds. artystycznych

Ogłoszenie uszczegóławiające zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym i hybrydowym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/21.
Wybory w grupie studentów do Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej w związku z brakiem rozstrzygnięcia w dniu 4 listopada 2020 odbędą się w piątek 6 listopada 2020 o godzinie 13.30 w trybie online.

W związku z powyższym w dniu 6 listopada 2020 na Wydziale I od 13.00 do 15.00 obowiązują godziny dziekańskie.

Senat oraz Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowały Strategię rozwoju oraz Strategię umiędzynarodowienia Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na lata 2020-2024. Mam nadzieję, że dokumenty przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Uczelni, wzmocnienia potencjału dydaktycznego, artystycznego i naukowego oraz współpracy międzynarodowej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku, wskazuje się, co następuje:
   
 1. Ograniczeniu ulegają praktyczne zajęcia stacjonarne na wszystkich Wydziałach Akademii do maksymalnie 10-ciu godzin dydaktycznych tygodniowo realizowanych w budynkach Akademii.
 2. Wykaz przedmiotów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, które mogą odbywać się w formie stacjonarnej w budynkach Akademii, zawiera załącznik do niniejszego Komunikatu.
 3. Zajęcia praktyczne, które nie są umieszczone w Załączniku do niniejszego Komunikatu, oraz wykłady teoretyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 4. Zachowany zostaje harmonogram hybrydowej pracy Wydziałów.
 5. Zarówno pedagodzy, jak i studenci mogą wnioskować o realizację zajęć praktycznych, zamieszczonych w załączniku, w formie online. Wnioski należy składać do Dziekana Wydziału drogą mailową. Dotyczy wszystkich form studiów.
 6. Wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe podlegają dalszemu ograniczeniu.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych.
 8. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 9. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 10. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 11. Załatwianie wszelkich spraw administracyjnych możliwe jest jedynie drogą mailową lub telefoniczną.
 12. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 13. Należy stosować się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 14. Wszystkim studentom i pracownikom Akademii zaleca się rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 15. Zmiany zasad prowadzenia działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej obowiązują w terminie 16 listopada – 20 grudnia 2020 r.
 16. Przerwa świąteczna obowiązywać będzie w terminie: 21 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 16 listopada do 20 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf

 

 

Komunikat REKTOR
dot. pracy wykładowców i pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasadach obowiązujących we wszystkich obiektach Akademii

30 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium KRASP, podczas którego przyjęte zostało stanowisko Prezydium KRASP w sprawie aktualnej sytuacji społecznej w naszym kraju oraz apel Prezydium KRASP do wspólnot akademickich. Poniżej zamieszczamy opublikowane na stronie internetowej KRASP teksty.

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zawiesza prowadzenie kursów p.n. „Młodzieżowa Akademia Muzyki” w I semestrze roku akademickiego 2020/2021.
W styczniu 2021 zostanie ogłoszona decyzja odnośnie wznowienia bądź dalszego zawieszenia kursów p.n. „Młodzieżowa Akademia Muzyki” w II semestrze roku akademickiego 2020/2021.

Rektor
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Decyzją JM Rektor dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM dzień 2 listopada 2020 (poniedziałek) jest dniem rektorskim. W tym dniu wszystkie budynki Uczelni będą nieczynne.

W związku z wyborami przedstawicieli studentów do Senatu w dniu dzisiejszym, to jest 21 października 2020 roku, JM Rektor prof. AM dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz ogłasza godziny rektorskie od 9.30 do 13.00.

w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19

dot. pracy wykładowców i pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasadach obowiązujących we wszystkich obiektach Akademii
dotyczący zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19

Kasa biletowa Akademii Muzycznej przy ul. Żubardzkiej 2a czynna będzie od 8 października 2020.

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2020/2021 w dniu 7 października (środa) w godzinach 10.00-14.00 obowiązują godziny rektorskie.

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19

W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji w budynkach uczelni: Pałacu przy ul. Gdańskiej 32 i Regionalnym Ośrodku Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy al. 1 Maja 4 obiekty te będą zamknięte w dniach 26 i 27 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń artystyczno-naukowych w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej z zachowaniem procedur sanitarnych
Szanowni Państwo Pedagodzy, Studenci i Doktoranci,

Informuję, że rok akademicki 2020/21 w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi rozpocznie się 1 października 2020 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż rankiem 15 września 2020 roku w wieku 94 lat zmarł Maestro Jan Krenz, wybitny dyrygent i kompozytor, pierwszy absolwent dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, wyróżniony tytułem doktora honoris causa łódzkiej Akademii Muzycznej w 2018 roku.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności dezynfekcyjnych Uczelnia będzie zamknięta w sobotę 12 września br. od godz. 16.00.

Ogłoszenie dotyczy Pałacu (ul. Gdańska 32) i Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej (al. 1 Maja 4).

Wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w dniach 1-7 września 2020 działają nadal w godz. 9.00-16.00.

Od 8 do 30 września 2020 wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi będą czynne w godzinach 9.00-20.00.

Nadal obowiązują wszystkie komunikaty w sprawie epidemii koronawirusa.

Osoby przygotowujące się do egzaminów w terminie wrześniowym bądź projektów artystyczno-naukowych i nagrań, chcące korzystać z sal ćwiczeniowych w budynkach Akademii Muzycznej proszone są o składanie, z tygodniowym wyprzedzeniem, podań do JM Rektor dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM w rektoracie (Pałac AM, ul. Gdańska 32, sala 29).

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Bożeny Hundziak-Jankowskiej, pianistki związanej przez lata z Akademią Muzyczną w Łodzi.

Pogrzeb odbędzie się 4 sierpnia (wtorek) o godz. 12.30 na cmentarzu pw. św. Anny „Zarzew” przy ul. Lodowej 78 w Łodzi.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w wieku blisko 83 lat zmarł prof. dr hab. Tadeusz Błaszczyk – wybitny dyrygent, znakomity teoretyk muzyki, powszechnie szanowany i lubiany pedagog, wychowawca wielu pokoleń absolwentów w klasie dyrygowania, niezwykle oddany sprawom Uczelni, w której pracował czterdzieści siedem lat.

Wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w okresie wakacyjnym do 31 sierpnia 2020 roku działają w godz. 9.00-16.00. Nadal obowiązują wszystkie komunikaty JM Rektora prof. dr. hab. Cezarego Saneckiego w sprawie epidemii koronawirusa.

Osoby przygotowujące się do egzaminów w terminie wrześniowym bądź projektów artystyczno-naukowych i nagrań, chcące korzystać z sal ćwiczeniowych w budynkach Akademii Muzycznej proszone są o składanie podań do JM Rektora w rektoracie (Pałac AM, ul. Gdańska 32, sala 29).

W środę 8 lipca 2020 roku prof. AM dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz została wybrana na stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2020-2024. W dwóch poprzednich kadencjach była prorektorem ds. dydaktyki, w ostatnim roku – nauki i dydaktyki. Nową funkcję obejmie 1 września.

Nagrodzony w tegorocznej edycji utwór to „Maszyna wiatrowa” na orkiestrę symfoniczną Wojciecha Glądysa (rok II studiów I stopnia) z klasy prof. dra hab. Sławomira Kaczorowskiego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 2020 roku zmarł w wieku 81 lat ad. Stanisław Sojka – znakomity fagocista, wieloletni pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, w której prowadził klasę fagotu i wykładał w latach 1964-2005. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w klasie fagotu doc. Benedykta Góreckiego. Przez dwadzieścia osiem lat związany był również z orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi. Otrzymał m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (III stopnia) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej. Wykształcił kilka pokoleń fagocistów.

W dniu 11 czerwca (Boże Ciało) oraz w niedzielę 14 czerwca Uczelnia będzie zamknięta.

W dniach 12 i 13 czerwca (piątek i sobota) Uczelnia będzie czynna w godzinach 9.00-20.00.

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przesłuchań studentów Uniwersytetu Śląskiego

Z okazji Święta Uczelni 23 marca 2020 r. zostały przyznane Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi I, II i III stopnia za rok 2019.

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Osoby, które w terminie do 30 czerwca 2020 r. nie zwróciły biletów na odwołane od marca imprezy w Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a, będą mogły zamienić je na bilety na inne wydarzenia organizowane w nowym sezonie artystycznym.

w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z wykorzystaniem technologii informatycznych.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz wynikającym z nich zarządzeniem Rektora z dnia 11 maja 2020 (Nr 7/2020) dla każdego studenta utworzone zostało konta e-mailowe. Zgodnie z ww. zarządzeniem cała korespondencja e-mailowa w Akademii będzie prowadzona na ww. konta.

W związku z powyższym KAŻDY STUDENT MA OBOWIĄZEK UZYSKANIA DOSTĘPU DO UTWORZONEGO DLA NIEGO KONTA DO DNIA 15 MAJA 2020.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 maja 2020 roku zmarł w wieku 82 lat prof. Zdzisław Krzywicki – wybitny śpiewak, wieloletni pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, w której prowadził klasę śpiewu solowego, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz kierownika Katedry Wokalistyki.

Nabożeństwo żałobne w intencji Profesora odbędzie się w piątek 8 maja 2020 roku o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Krótkiej w Aleksandrowie Łódzkim.

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku (ze zmianami) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 3 maja 2020 roku włącznie.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności. Niech ten wyjątkowy czas, mimo trudnych okoliczności, będzie okazją do utrwalenia więzi rodzinnych i przyjacielskich.

Szczególne pozdrowienia kieruję do Społeczności Akademii Muzycznej w Łodzi. Oby zbliżające się świąteczne dni były czasem wytchnienia, refleksji, a także poszukiwania nowych inspiracji artystycznych.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

uszczegóławiający zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), którego nasza Uczelnia jest członkiem, przygotowało przewodnik z narzędziami i sugestiami odnośnie nauczania online w uczelniach muzycznych.

dla Studentów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w sprawie prowadzenia zajęć i ich rozliczania w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.
pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dalej zwanej również Akademią) oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.

U studentów, którzy dokonali płatności za Dom Studencki do dnia 10 marca 2020 roku, a którzy z przyczyn zamknięcia Akademii do dnia 14 kwietnia 2020 roku nie przebywają w nim, opłata wniesiona za miesiąc marzec zostanie rozliczona w taki sposób, iż jej część zostanie zaliczona na miesiąc marzec 2020 roku, a nadpłata powstała z tej płatności zostanie zaliczona na płatność za miesiąc kwiecień 2020 roku. W związku z powyższym Studenci nieprzebywający w Domu Studenckim proszeni są o niedokonywanie opłat za miesiąc kwiecień 2020 roku.

dot. pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Drodzy Studenci,

ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym, na wszystkich formach i poziomach kształcenia, Uczelnia uruchomiła zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego system pracy zdalnej.

w związku z przygotowaniem koncertu pt. „Karnawał z musicalem”, który odbył się w Sali Koncertowej Uczelni we wtorek 25 lutego 2020 roku.

Z żalem zawiadamiamy, iż 25 lutego 2020 roku w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Jan Targowski, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, krytyk muzyczny, publicysta, dziennikarz Radia Łódź. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Współpracował z rozgłośniami Polskiego Radia i czasopismami, takimi jak Jazz Forum czy Kalejdoskop. Uhonorowany między innymi nagrodą Grand Prix Jazz Melomani w kategorii "Krytyk Dziennikarz Roku 2001".

Począwszy od 17 lutego 2020 roku pracownicy Akademii Muzycznej w Łodzi mogą odbierać rozliczenia PIT-11 za rok 2019 w dziale płac (pokój 72, Kordegarda).

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Rektora Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w związku z napływającymi informacjami dotyczącymi zakażenia koronawirusem:

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż 3 lutego 2020 roku w wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarła mecenas mgr Ryszarda Siewierska, radca prawny Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w latach 2005-2020.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Uczelnianego Konkursu na wykonanie koncertu lub cyklu pieśni z orkiestrą został Maksymilian Piasecki – student z klasy fortepianu dra hab. Michała Drewnowskiego.

do 54. edycji International Vocal Competition OPERA/ORATORIO 's-Hertogenbosch

PAŁAC MUZYKI

Oprowadzenia po Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedzibie Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32
Oprowadzenia po Pałacu Karola Poznańskiego są zawieszone
do końca 2020 roku.

 

 

WYNAJEM PAŁACU, SESJE ZDJĘCIOWE itp.

 
Kontakt:

Kanclerz Akademii Muzycznej w Łodzi
mgr Agnieszka Grochulska
kancelaria: telefon – 42 662 16 02 lub e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WIRTUALNY SPACER PO PAŁACU MUZYKI – kliknij

 

MINI GALERIA ZDJĘĆ PRZEDSTAWIAJĄCYH WNĘTRZA PAŁACU

01---palac-dk-2491
02---palac-DK-3187
03---palac-DK-3118
04---ksiazka-dk-1431
05---AM-dk-1086
06---palac-dk-9245

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy