30 maja 2016, poniedziałek
ul. Żubardzka 2a, sala - 1.20

Organizatorzy: anna szostak
Katedra Edukacji Muzycznej
Koło Naukowe Dyrygentów AM

Stylowość wykonania utworów chóralnych różnych epok
Prowadzenie dr hab. Anna Szostak
(Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia)

10.00 – otwarcie warsztatów
10.15 – wykład
11.15 – 12.30 – próba z zespołem wydziałowym
     przerwa
13.30 – 15.30 – Warsztaty dyrygenckie – cz. I – praca z fortepianem
     przerwa
16.00 – 18.00 – Warsztaty dyrygenckie – cz. II – praca z chórem kameralnym Vivid Singers