22-23 kwietnia 2016, piatek-sobota
Sala kameralna Akademii Muzycznej, al. 1 Maja 4, wstęp wolny


Patronat honorowypatronaty IV konferencja konteksty
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
JM Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Patronat medialny
Czasopismo „Wychowanie Muzyczne”


PROGRAM KONFERENCJI

  piątek, 22.04.2016   

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników konferencji
9.00 Otwarcie konferencji – J.M. Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Cezary Sanecki
                                        Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej dr hab. Jerzy Rachubiński, prof. AM

  9.15-11.00 PANEL I  
 Rola muzyki w kształtowaniu świadomości młodego człowieka  
 Moderatorzy: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa), dr Ewa Kumik (AM Łódź)  

Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)
Pedagogika Muzyki – zagadnienia niezmienne i dyskusyjne

Andrzej Michalski (AM Gdańsk)
Dwie najnowsze koncepcje wywyższenia wychowania muzycznego w Polsce

Jacek Błeszyński (UMK Toruń)
Muzyka jako forma terapii niedyrektywnej – aspekt psychopedagogiczny

Małgorzata Suświłło (UWM Olsztyn)
Badania nad rozwojem muzycznym i edukacją dziecka – problemy i wyzwania metodologiczne

Elżbieta Szubertowska (UKW Bydgoszcz)
Słuchanie muzyki w szkole – trudny problem współczesnego nauczyciela

Piotr Kejna (AM Łódź)
Ergonomia w zawodzie muzyka

Krystyna Juszyńska (UMFC Warszawa)
Edukacyjna funkcja krytyki muzycznej

11.00-11.30 Dyskusja, przerwa kawowa

  11.30-13.30 PANEL II  
  Szkolnictwo i edukacja muzyczna w Unii Europejskiej  
  Moderatorzy: dr hab. Tomasz Król, prof. AM (AM Łódź), dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (UZ Zielona Góra) 


Irena Medňanská (Uniwersytet Preszów)
Porównanie systemów kształcenia artystycznego w Słowacji, Czechach i w Polsce

Ewa Stachurska (UMFC Warszawa)
Szkoła muzyczna we Francji

Małgorzata Kaniowska (UŚ Katowice-Cieszyn)
Działalność Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej w zakresie upowszechniania kultury muzycznej w środowisku lokalnym w latach 2010-2015

Joanna Nowicka (UŚ Katowice)
Aspekty prywatnego szkolnictwa artystycznego we współczesnych uwarunkowaniach społecznych

Dominika Lenska (AM Katowice)
Stymulacja rozwoju umuzykalnienia dzieci w relacji z rodzicami. Z doświadczeń katowickich instytucji muzycznych

Grażyna Darłak (AM Katowice)
Twórczość kompozytorów polskich dla dzieci w edukacji muzycznej

Joanna Jemielnik (UMCS Lublin)
Rola pedagoga-muzyka w kreowaniu orientacji zawodowych młodzieży

Aneta Rogalska-Marasińska (UŁ Łódź)
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w pracy nauczyciela muzyki

13.30-14.30 przerwa obiadowa

  14.30-16.30 PANEL III  
  Kształcenie instrumentalistów  
 Moderatorzy: prof. dr hab. Agata Jarecka (AM Łódź), dr hab. Małgorzata Kaniowska (UŚ Katowice-Cieszyn)  

Agata Jarecka (AM Łódź)
Od przedszkolaka do doktoratu - rola nauczyciela w kształceniu muzyka instrumentalisty

Tomasz Król ( AM Łódź)
Postawa w grze na skrzypcach – czynnik stymulujący do nauki gry w kontekście psychologicznym i fizjologicznym

Agnieszka Marucha (UMFC Warszawa)
Specyfika kształcenia studentów klas skrzypiec w Keimyung University w Daegu (Korea Południowa) i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina – z doświadczeń pedagoga

Dorota Szyszkowska-Janiak (OSM I i II stopnia Łódź)
i uczniowie: Kacper Malinowski, Adam Nahajowski, Magda Niedźwiecka
Zabawy muzyczne i improwizacja jako droga do swobody wykonawczej

Beata Cywińska (AM Łódź)
Rola efektywnego ćwiczenia w edukacji pianisty

Piotr Różański (AM Kraków)
Nowe ścieżki w kształceniu muzyka – refleksje instrumentalisty

Karol Medňanský (Uniwersytet Preszów)
Dorobek pedagogiczny Georga Philippa Telemanna i jego wykorzystanie we współczesnym procesie edukacyjnym

16.30-17.00 dyskusja, przerwa kawowa

  17.00-18.45 PANEL IV  
  Psychospołeczne uwarunkowanie edukacji muzycznej  
 Moderatorzy: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM (AM Łódź), dr Joanna Jemielnik (UMCS Lublin)  

Andrzej W. Mitas (PŚ Gliwice)
Muzyczne oddziaływanie na dziecko w okresie prenatalnym

Anna Maria Lipowicz (UP Wrocław)
Ewolucyjny aspekt percepcji pobudzeń akustycznych przez człowieka

Bożena Wagner (AM Łódź)
Wpływ mediów na percepcję muzyki przez uczniów jako poważny problem w edukacji muzycznej

Marcin Michalak (UW-M Olsztyn)
Krytyczno-emancypacyjny potencjał muzyki popularnej – na podstawie wypowiedzi uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Mariusz Borkowski (SWPS Warszawa)
Zapośredniczone uczestnictwo w kulturze muzycznej. Środki masowego przekazu i nowe media formą edukacji muzycznej?

Aleksandra Jacukowicz (IMP Łódź)
Co stresuje studentów muzyki i jaki ma to wpływ na ich funkcjonowanie? Wyniki badań z udziałem polskich muzyków instrumentalistów

Grzegorz Mania (UJ Kraków)
Dozwolony użytek utworów jako instytucja umożliwiająca szkołom działalność kulturotwórczą i edukacyjną

19.00 Koncert „Klinek na splinek-czyli piosenka jest dobra na wszystko”
Izabela Połońska – śpiew
Aleksandra Nawe – fortepian

sobota, 23.04.2016

 9.00-11.15 PANEL V  
 Kształcenie wokalne i inne formy aktywności muzycznej  
 Moderatorzy: prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak (AM Łódź), dr Rafał Majzner (AT-H Bielsko-Biała)  

Alicja Kozłowska-Lewna (AM Gdańsk)
Znaczenie śpiewu w perspektywie interdyscyplinarnej

Jadwiga Uchyła-Zroski (UŚ Katowice-Cieszyn)
Głos dziecięcy i możliwości jego kształcenia – doniesienie z badań

Rafał Majzner (AT-H Bielsko-Biała)
Możliwości wykorzystania elementów metody Christiana Elssnera w kształceniu głosu sopranowego uczniów na poziomie szkoły średniej

Ziemowit Wojtczak (AM Łódź)
Solo czy w zespole? Kilka uwag o kształceniu głosu w ansamblach wokalnych

Elżbieta Aleksandrowicz (AM Łódź)
Wpływ gustu muzycznego na wypowiedź artystyczną tancerza

Lidia Kataryńczuk-Mania i Emilia Kuligowska (UZ Zielona Góra)
Elementarna edukacja muzyczna – wybrane metody pracy

Rafał Sowik (AM Łódź)
Muzyka dla smyka – rozważania na temat podręczników edukacji muzycznej w klasach I-III na tle reform oświatowych

Monika Gubała (SM I st. Dobczyce)
Szkoła muzyczna jako placówka upowszechniania kultury

Anna Pawelec (PSM I st. nr 3 Warszawa)
Relaksacja a postrzeganie podstawowych zjawisk muzycznych na lekcjach kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia

11.15-11.45 dyskusja, przerwa kawowa

 11.45-14.00 PANEL VI  
 Muzykowanie i koncerty edukacyjne  
 Moderatorzy: prof. dr hab. Krystyna Juszyńska (UMFC Warszawa), dr hab. Jerzy Rachubiński, prof. AM (AM Łódź)  

Doktoranci (AM Łódź)
Paweł Cłapiński, Marzena Kowalska, Aleksandra Mańkowska, Damian MaratPatrycja Słomczyńska, Wojciech Sokołowski, Bartosz Szulc, Anna Terlecka-Kierner, Joanna Tomala, Grzegorz Warzecha
Kameralistyka w szkołach muzycznych w retrospektywnej ocenie absolwentów

Małgorzata Pietrzykowska (AM Łódź)
Audycje muzyczne jako forma wychowania muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym

Anna Kalarus (AM Kraków)
Koncerty edukacyjne jako sposób na umuzykalnianie najmłodszych

Stella Kaczmarek (AM Łódź)
Koncerty edukacyjne – ich ocena i efektywność. Pierwsze wyniki badań pilotażowych

Gabriela Plewicka (UŁ Łódź)
Profil osobowości dyrygentów chóralnych

Mateusz MJ Sibilski (AM Poznań)
Działalność kulturotwórcza zespołów muzycznych na przykładzie Orkiestry Dętej OSP oraz Studium Nauki Gry na Instrumentach Dętych i Perkusji w Murowanej Goślinie

Jarosław Mirkiewicz (ZPSM nr 1 Warszawa)
Zaburzenia lękowe uczniów szkół muzycznych – specyfika, rozpoznanie, metody terapeutyczne

Ewa Kumik (AM Łódź)
Muzykowanie zespołowe ważnym wyzwaniem dla współczesnej edukacji artystycznej

14.00 Dyskusja

 15.00 Zamknięcie obrad  Komitet Honorowy Konferencji:
• JM Rektor prof. dr hab. Cezary Sanecki (AM Łódź)
• prof. dr. art. Ēvalds Daugulis (Daugavpils University, Łotwa)
• prof. dr hab. Danuta Dobrowolska-Marucha (UMFC Warszawa)
• prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)
• dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM (AM Łódź)
• prof. dr hab. Małgorzata Kupsik (AM Poznań, AM Gdańsk)
• dr hab. Alicja Lewna-Kozłowska, prof. AM (AM Gdańsk)
• prof. dr hab. Karol Medňanský (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
• prof. PhD Karel Steinmetz (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
• prof. dr hab. Alojzy Suchanek (WSP TWP Warszawa)
• dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ (UŚ Katowice-Cieszyn)

Komitet Naukowy Konferencji:
• prof. dr hab. Jacek Błeszyński (UMK Toruń)
• prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar (AM Łódź)
• prof. dr hab. Agata Jarecka (AM Łódź)
• prof. dr hab. Krystyna Juszyńska (UMFC Warszawa)
• prof. zw. dr hab. Andrzej W. Mitas (PŚ Gliwice)
• prof. zw. Irena Medňanská (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
• prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak (AM Łódź)
• dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM (AM Łódź)
• dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (UZ Zielona Góra))
• dr hab. Tomasz Król, prof. AM (AM Łódź)
• dr hab. Andrzej Michalski, prof. nadzw. (AM Gdańsk)
• dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM (UWM Olsztyn)
• dr hab. Elżbieta Szubertowska (UKW Bydgoszcz)
• dr hab. Anna Waluga, prof. AM (AM Katowice)
• dr Ewa Kumik (AM Łódź)

Komitet Organizacyjno-Programowy Konferencji:
• dr hab. Jerzy Rachubiński, prof. AM
• dr hab. Marcin Wolniewski
• dr Ewa Kumik – przewodnicząca
• mgr Katarzyna Kłys
• studenci z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Muzyki: Laura Banacka-Sołek, Michalina Buga, Adrian Hałaczkiewicz, Monika Jaworska, Monika Rochowiak, Andrzej Rychlicki-Kicior, Anna Suska