11 marca 2016, piątek, godz. 12.30
Sala kameralna Akademii Muzycznej, al. 1 Maja 4

godz. 12.30
Koncert: Arabia felix – Orient w pieśni XIX i XX wieku
(pieśni do słów poezji z Westöstlicher Divan Goethego oraz poezji Hafiza)
oddzielenie
Wydarzenia odbywają się w ramach Międzynarodowej Sesji OM: Orient w muzyce – Muzyka Orientu
Program sesji - kliknij

om