10 marca 2016, czwartek, godz. 12.30
foyer przed Salą kameralną Akademii Muzycznej, al. 1 Maja 4

wykonawcy
Kapela Janczarska „Yełdyryn”
Paweł Iwaszkiewicz – szałamaja, kierownictwo artystyczne
Marek Nahajowski – szałamaja
Jarosław Kopeć – instrumenty perkusyjne
Marcin Lemiszewski – instrumenty perkusyjne

program
m.in. muzyka osmańska: Hucum Marsi, Osman Pasa Marsi, Mehter Vuruyor, Malazgirdi Marsi, Ordu Marsi, Mehter Marsi

Kapela Janczarska „Yełdyryn” (pol. Piorun) stanowi próbę rekonstrukcji zespołu działającego na polskim dworze królewskim w czasach Jana III. Korespondencja dyplomatyczna przechowywana w archiwach tureckich świadczy o istnieniu orkiestr janczarskich w Polsce już w XV wieku, jednakże dopiero w epoce saskiej zostają one dokładnie opisane, a ich działalność wszechstronnie udokumentowana.
Muzycy grają na instrumentach po dziś dzień wykorzystywanych w wojskowych kapelach tureckich. Są to: szałamaje (tur. kaba zurna), stroikowe instrumenty dęte o przenikliwym brzmieniu oraz cała gama instrumentów perkusyjnych: wielki bęben (tur. davul), kotły (tur. kydym), talerze oraz sistrum. Na repertuar kapeli składają się marsze wojskowe i muzyka ceremonialna z epoki osmańskiej (w tym utwory zanotowane w XVII wieku przez Wojciecha Bobowskiego) oraz utwory proweniencji europejskiej (kuranty, symfonie i mazurki), których obecność w repertuarze „janczarskim” potwierdza m.in J. Kitowicz.

oddzielenie
Wydarzenia odbywają się w ramach Międzynarodowej Sesji OM: Orient w muzyce – Muzyka Orientu
Program sesji - kliknij

om