Łódź, 9 – 13 grudnia 2015

bacewicz competition PLmkidn1

WYNIKI KONKURSU

Laureaci I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz

I nagroda ex aequo:
- Kramb Anne Luisa
- Wilga Sławomira
II nagroda:
- Makuch Mateusz
III nagroda ex aequo:
- Łaguniak Robert
- Maszońska Amelia
wyróżnienie:
- Kwaśnikowska Roksana

Zwyciężczynie konkursu otrzymały także pozaregulaminową nagrodę ufundowaną przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (półrecitale na festiwalu Emanacje). Sławomira Wilga zdobyła dodatkowo dwie nagrody pozaregulaminowe: nagrodę pieniężną JM Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi oraz wysokiej klasy smyczek od Pracowni Lutniczej Marcin Mazur.
Dyplomy dla wyróżniających się pianistów otrzymali:
- Michał Francuz
- Hanna Holeksa
- Wojciech Kubica
- Marcin Sikorski
- Krzysztof Stanienda
- Wojciech Wołoszyn

*****

JURY KONKURSU
jury


Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Iwona Wojciechowska

UCZESTNICY KONKURSU

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65


PLAN KONKURSU

Koncert inauguracyjny I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz
9 grudnia 2015, środa, godz. 18.00
Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. Żubardzka 2a, Sala koncertowa, wstęp wolny

Wykonawcy
Orkiestra Smyczkowa PRIMUZ Akademii Muzycznej w Łodzi
Geir Inge Lotsberg (Norwegia) – skrzypce
Janusz Wawrowski – skrzypce
Lars-Erik ter Jung (Norwegia) – dyrygent
Łukasz Błaszczyk – skrzypce, dyrygent

Program
Carl Nielsen: Preludio i Presto op. 52 na skrzypce solo / wyk. Geir Inge Lotsberg
Edvard Grieg: 2 melodie elegijne op. 34 / wyk. Orkiestra PRIMUZ, Lars-Erik ter Jung
Andrzej Panufnik: Koncert skrzypcowy / wyk. Janusz Wawrowski, Orkiestra PRIMUZ, Lars-Erik ter Jung
Grażyna Bacewicz: Koncert na orkiestrę smyczkową / wyk. Orkiestra PRIMUZ, Łukasz Błaszczyk
    
Przesłuchania konkursowe
Etap I

Sala kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
10 grudnia, czwartek: godz. 10.00-12.00, 12.30-14.30, 15.30-17.30, 18.00
11 grudnia, piątek: godz. 10.00-12.00, 12.30-14.30, 15.30-17.30, 18.00
12 grudnia, sobota: godz. 9.30-11.30, 12.00
wstęp wolny

Etap II
13 grudnia, niedziela, godz. 9.30
Sala koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Żubardzka 2a
wstęp wolny

Koncert Laureatów I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz
Finał I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Grażyny Bacewicz

13 grudnia 2015, niedziela, godz. 19.00
Sala koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Żubardzka 2a, wstęp wolny

Konkurs jest częścią I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Grażyny Bacewicz - kliknij

oddzielenie

Formularz zgłoszenia (pdf) - kliknij
Formularz zgłoszenia (doc) - kliknij

REGULAMIN


§1

 

 1. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz jest Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 9 – 13 grudnia 2015 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla skrzypków wszystkich narodowości. W konkursie nie obowiązuje limit wieku.

§2

 1. Udział w konkursie należy zgłosić do 15 października 2015 roku na adres elektroniczny:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  lub pocztą na adres:
  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
  ul. Gdańska 32
  90-716 Łódź
  Polska
  z dopiskiem „I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz”
 2. Do formularza zgłoszenia wypełnionego w języku polskim lub angielskim należy dołączyć:
  • kopię dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata
  • życiorys artystyczny
  • fotografię w wysokiej rozdzielczości
  • dowód opłaty konkursowej
 3. Wpisowe w wysokości 250 zł należy przelać na konto:
  Bank PEKAO SA
  nr IBAN rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW
  z dopiskiem „I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz”
 4. Wszystkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
 5. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia selekcji kandydatów na podstawie życiorysów i osiągnięć artystycznych.
 7. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają zwrot opłaty konkursowej.


§3

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przesłuchań oraz koncertu laureatów na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym.
 2. Uczestnicy na czas Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje prawa autorskie związane z wizerunkiem oraz prezentacjami konkursowymi.


§4

 1. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy i ich akompaniatorzy pokrywają we własnym zakresie.

§5

 1. Uczestnicy powinni zgłosić się do Biura Konkursu w dniu określonym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatorów.
 2. Przesłuchania będą prowadzone w dwóch etapach.
 3. O kolejności występów uczestników w I etapie decydować będzie losowanie.
 4. Do drugiego etapu przesłuchań zostanie dopuszczonych nie więcej niż 14 skrzypków.
 5. O terminie występu uczestnik zostanie poinformowany nie później niż 1 grudnia 2015 roku.

§6

 1. Program konkursu
  • I etap (łączny czas prezentacji 15 – 18 min.)
       - dowolna miniatura Grażyny Bacewicz na skrzypce solo lub z fortepianem
       - dowolny kaprys z op. 10 Henryka Wieniawskiego lub z op. 1 Niccolo Paganiniego
       - utwór wirtuozowski na skrzypce solo lub z fortepianem
  • II etap (łączny czas prezentacji 25 – 30 min.)
       - utwór obowiązkowy skomponowany na Konkurs (5 min.)
       - dowolny program do wyboru uczestnika (przewidziana jest nagroda za wykonanie w programie II etapu utworu Grażyny Bacewicz)
 2. Utwór obowiązkowy z II etapu zostanie rozesłany uczestnikom drogą elektroniczną nie później niż 8 listopada 2015 roku.
 3. Program konkursowy powinien być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowią formy kameralne prezentowane w II etapie Konkursu oraz utwór obowiązkowy.
 4. Program II etapu nie może zawierać utworów prezentowanych w I etapie.
 5. W przypadku zbyt długich programów Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji.
 6. Organizatorzy mogą zażądać od uczestników partytury wykonywanego utworu.
 7. Organizatorzy mogą zapewnić akompaniatora nieodpłatnie.

§7

 1. Nagrody: (w dniu 8 lipca 2015 r. nastąpiła korekta)
       - I nagroda 10000 PLN
       - II nagroda 6500 PLN
       - III nagroda 3700 PLN
       - wyróżnienia 800 PLN
 2. Przewidziana jest również nagroda specjalna w wysokości 1600 PLN za najlepsze wykonanie utworu Grażyny Bacewicz w II etapie przesłuchań.
 3. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu.
 4. Nagrodzeni skrzypkowie są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie laureatów oraz do osobistego odbioru nagród.

§8

 1. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem.
 2. Jury będzie pracowało według regulaminu przyjętego na pierwszym zebraniu.
 3. Jury ma prawo zmienić liczbę i wysokość nagród z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być wyższa.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

§9

  1. Z przyczyn niezależnych od organizatora Konkurs może zostać odwołany, nie później niż do 8 listopada 2015 roku.
  2. W przypadku odwołania Konkursu opłata wpisowa zostanie zwrócona.
  3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie: www.amuz.lodz.pl
  4. Wszystkie pytania prosimy kierować na adres:
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Zastrzega się możliwość odwołania wydarzenia w razie nieuzyskania środków na pełne sfinansowanie konkursu.
   Zastrzega się możliwość nieprzyznania nagród finansowych oraz możliwość zmiany ich wysokości
   Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca 2015 r. nastąpiła korekta w §7.