21 listopada 2015, sobota, godz. 18.30
Teatr Muzyczny w Łodzi, ul. Północna 47/51
wstęp biletowany, bilety w kasie Teatru Muzycznego

WYKONAWCY
Soliści – Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi
Chór, Balet, Orkiestra Teatru Muzycznego w Łodzi

REALIZATORZY
kierownictwo muzyczne: Michał Kocimski
reżyseria: Zbigniew Macias
asystent reżysera: Andrzej Orechwo
ruch sceniczny: Artur Żymełka
przygotowanie chóru: Roman Paniuta
korepetytorzy: Tatiana Dranczuk, Nadieżda Pawlak, Ewa Szpakowska 

OBSADA
Hanna Glawari: Paulina Janczaruk, Anna Potyrała-Listwon, Agnieszka Węgrzynowska
Hrabia Daniło: Dawid Spryszyński, Arkadiusz Anyszka
Baron Mirko Zeta: Mariusz Budkowski, Robert Dziekański
Walentyna: Alicja Zientalska, Anna Adamus
Kamil de Rossillon: Bartosz Nowak (AM Wrocław)
Cascada: Antoni Raciborski
Raul de St. Brioche: Maciej Madaliński
Bogdanowicz: Łukasz Szprengiel
Sylwiana, żona Bogdanowicza: Joanna Depczyńska, Milena Dudkowska
Kromow: Michał Hajduk
Olga, żona Kromowa: Angelika Wyrwał, Kamila Łaszczewska
Niegus: Jakub Prokopczyk, Artur Mleko
Pristicz: Michał Czarnecki
Praskowia: Aleksandra Hanus, Maria Mela
Lolo, Dodo, Jou-Jou, Clo-Clo, Margot, Gryzetki od Maxima: Agnieszka Grabowska, Dagmara Ćwik, Katarzyna Gromadzka, Agata Bartłomiejczyk, Zuzanna Caban