17 listopada 2015, wtorek, godz. 18.003 az festiwal
Sala koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Żubardzka 2a
bilety: 20 zł i 10 zł

kierownictwo artystyczne – Jakub Kościukiewicz

program
Claudio Monteverdi – Toccata i Prolog z opery Orfeo  
Monika Kupryciuk, Anna Pawlak – sopran
Marek Nahajowski – flet podłużny
Joanna Gręziak, Małgorzata Małkiewicz – skrzypce
Maja Jarmołowicz – viola da gamba
Weronika Jabłońska, Anna Cierpisz, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Klaudyna Żołnierek, Maria Wilgos – teorba
Paweł Muzyka – violone
Joanna Cyrulik – klawesyn
Zuzanna Budziarek – pozytyw

Andrea Falconieri – L'Eroica
Joanna Gręziak, Małgorzata Małkiewicz – skrzypce
Weronika Jabłońska, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Klaudyna Żołnierek – teorba
Maria Wilgos – gitara
Magdalena Itman – klawesyn
Joanna Cyrulik – pozytyw

Andrea Falconieri – Bella porta di rubini
Anna Pawlak – sopran
Klaudyna Żołnierek – teorba
Maja Jarmołowicz – viola da gamba
Martyna Kanios – klawesyn

Claudio Monteverdi – Io son pur vezzosetta SV 121
Aleksandra Hanus, Paulina Janczak – sopran
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Zuzanna Budziarek – klawesyn

Giovanni Paolo Cima – Capriccio 46 a due
Marek Nahajowski – flet podłużny
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Joanna Cyrulik – pozytyw

Tarquinio Merula – Aria sopra La Ciaccona  
Barbara Rogala – sopran
Bartosz Szulc – bas
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Klaudyna Żołnierek – teorba
Maria Wilgos – gitara
Joanna Cyrulik – klawesyn

Andrea Falconieri – La Folia
Joanna Gręziak, Małgorzata Małkiewicz – skrzypce
Weronika Jabłońska, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Klaudyna Żołnierek – teorba
Maria Wilgos – gitara
Magdalena Itman – klawesyn

Barbara Strozzi – Hor che Apollo
Barbara Rogala – sopran
Joanna Gręziak, Małgorzata Małkiewicz – skrzypce
Martyna Kanios – klawesyn
Klaudyna Żołnierek – teorba
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Maja Jarmołowicz – viola da gamba

przerwa

Stanisław Sylwester Szarzyński – Jesu spes Mea
Barbara Rogala – sopran
Joanna Gręziak, Małgorzata Małkiewicz – skrzypce
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Klaudyna Żołnierek – teorba
Joanna Cyrulik – pozytyw

Adam Jarzębski – Koenigsberga
Weronika Jabłońska, Anna Cierpisz, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Maja Jarmołowicz – viola da gamba
Paweł Muzyka – violone

Andrea Falconieri – Occhietti Amati
Anna Pawlak – sopran
Klaudyna Żołnierek – teorba
Maja Jarmołowicz – viola da gamba
Martyna Kanios – klawesyn

Claudio Monteverdi – Ardo e scoprir SV 158
Aleksandra Hanus, Paulina Janczak – sopran
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Zuzanna Budziarek – klawesyn

Giovanni Battista Fontana – Canzona seconda
Marek Nahajowski – flet podłużny
Joanna Cyrulik – klawesyn

Claudio Monteverdi – Ohime chio cado
Aleksandra Hanus – sopran
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Zuzanna Budziarek – klawesyn
Klaudyna Żołnierek – teorba
Paweł Muzyka – violone

Girolamo Frescobaldi – Canzona a due bassi
Weronika Jabłońska, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Joanna Cyrulik – klawesyn

Claudio Monteverdi – Zefiro torna
Aleksandra Hanus, Malwina Borkowicz – sopran
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Zuzanna Budziarek – klawesyn
 
Andrea Falconieri – Battaglia
Joanna Gręziak, Małgorzata Małkiewicz – skrzypce
Klaudyna Żołnierek – teorba
Maria Wilgos – gitara
Weronika Jabłońska, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Paweł Muzyka – violone
Joanna Cyrulik – klawesyn
Zuzanna Budziarek – pozytyw

Andrea Falconieri – Passacaglia
Joanna Gręziak, Małgorzata Małkiewicz – skrzypce
Weronika Jabłońska, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Klaudyna Żołnierek – teorba
Joanna Cyrulik – klawesyn

Claudio Monteverdi – Finał z opery Orfeo (Ritornel, Chór i Moreska)
Barbara Rogala, Anna Pawlak, Aleksandra Hanus, Monika Kupryciuk, Paulina Janczak, Malwina Borkowicz – sopran
Bartosz Szulc – bas
Marek Nahajowski – flet podłużny
Joanna Gręziak, Małgorzata Małkiewicz – skrzypce
Maja Jarmołowicz – viola da gamba
Weronika Jabłońska, Anna Cierpisz, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Klaudyna Żołnierek – teorba
Maria Wilgos – gitara
Paweł Muzyka – violone
Joanna Cyrulik – klawesyn
Zuzanna Budziarek – pozytyw

orkiestra barokowa1ORKIESTRA BAROKOWA AKADEMII MUZYCZNEJ W ŁODZI
Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powołana została w roku akademickim 2012/2013. Jej założycielem jest – grający na wiolonczeli barokowej – Jakub Kościukiewicz, wykładowca muzyki dawnej w łódzkiej Akademii.
Zespół składa się ze studentów Katedry Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. Muzycy grają na instrumentach z epoki bądź ich kopiach, z użyciem strun jelitowych i smyczków barokowych, w stroju a’ 415. Orkiestrę wspierają studenci Katedry Instrumentów Smyczkowych oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego, chcący zdobyć nowe doświadczenia w pracy takiego zespołu.
Repertuar orkiestry to barokowa muzyka instrumentalna oraz wokalno-instrumentalna, poszerzana niekiedy o utwory renesansowe i wczesnoklasyczne. Interpretacje wykonywanych dzieł oparte są na historycznych praktykach wykonawczych, co stało się już światowym standardem w wykonywaniu muzyki dawnej. W swym dorobku zespół ma wykonanie m.in. fragmentów Muzyki na wodzie Georga Friedricha Haendla, Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergo-lesiego, Le Burgeois Gentilhomme Jeana-Baptiste’a Lully’ego, Les Indes Galantes Jeana-Philippa Rameau, kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Wilhelma Friedemanna Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Antonia Vivaldiego, Georga Philippa Telemanna oraz monograficzny koncert muzyki Henry’ego Pur-cella. Orkiestra regularnie bierze udział w AŻ Festiwalu oraz akompaniuje dyplomantom klas instrumentów historycznych Akademii Muzycznej w Łodzi.
W ramach projektu MU!!!ob (Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa) współpracuje i występuje w powiększonym składzie z orkiestrami barokowymi z akademii w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. W 2014 roku Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa wzięła udział w trasie koncertowej Wrocław-Łódź-Poznań. W 2015 roku występowała w ramach I Łódzkiego Maratonu Bachowskiego, m.in. z koncertem w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, wykonując – z udziałem solistów – kantatę Jana Sebastiana Bacha Ich geh und suche mit Verlangen, BWV 49.

JAKUB KOŚCIUKIEWICZ
Urodzony w roku 1979 we Wrocławiu, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli dr hab. Teresy Kamińskiej. Od lat fascynuje go świat muzyki baroku i historycznych praktyk wykonawczych. Pierwsze szlify w tej dziedzinie zdobywał, uczestnicząc aktywnie w zajęciach fakultatywnych z wiolonczeli barokowej i zespołów muzyki dawnej. Kwalifikacje pogłębiał, biorąc udział w licznych kursach i studiując równolegle w Dresdner Akademie für Alte Musik w klasie wiolonczeli barokowej Christine Kyprianides (1999-2001). W latach 2003-2005 odbył specjalistyczne studia w Guildhall School of Music & Drama w Londynie w klasie wiolonczeli barokowej Alison McGillivray. Pobierał również lekcje u Jennifer Ward Clarke, Rainera Zipperlinga, Jaapa ter Lindena, Marcusa Möllenbecka, Phoebe Carrai, Barbary Hoffman, Balázsa Máté, Stephena Prestona, Rachel Podger, Agaty Sapiechy, Nicholasa Parle’a i Katherine McGillivray.
Występował i nagrywał z większością polskich zespołów wykonujących muzykę na instrumentach historycznych; ma w swoim dorobku 30 płyt CD. Koncer-tował w wielu krajach Europy i w USA. Wielokrotnie prowadził warsztaty wykonawstwa historycznego. Na stałe współpracuje z zespołem Musicae Antique Collegium Varsoviense przy Warszawskiej Operze Kameralnej i jest stałym muzykiem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej.
Od roku 2011 w łódzkiej Akademii Muzycznej wykłada wiolonczelę barokową oraz prowadzi zespoły kameralne muzyki dawnej i akademicką Orkiestrę Barokową. Prowadzi też klasę wiolonczeli barokowej i zespołów muzyki dawnej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Jakub Kościukiewicz gra m.in. na zbudowanym w Schreiberhau (Szklarska Poręba) instrumencie Gottfrieda Siegismunda Liebicha z 1790 roku oraz na kopii weneckiej wiolonczeli Mattea Goffrillera z roku 1693, wykonanej w Berlinie przez Bastiana Muthesiusa.