6 października 2015, wtorek, godz. 18.00
Sala kameralna Akademii Muzycznej, al. 1 Maja 4, wstęp wolny


wykonawcy
prof. dr hab. Stanisław Firlej – wiolonczela
prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej – fortepian

program
rozmowa o płycie i koncert

prowadzenie
prof. dr hab. Agata Jarecka

program koncertu
Fryderyk Chopin – Etiuda op. 25 nr 7 (oprac. na wiolonczelę A. Głazunow)
David Popper – Tarantella op. 33
Piotr Czajkowski – Nokturn op. 19 nr 4
Fryderyk Chopin – Sonata g-moll op. 65 na wiolonczelę i fortepian (części II i III)

plyta stanislaw firlej

STANISŁAW FIRLEJ
Wiolonczelista i pedagog, urodzony w 1944 roku w Zagórowie. Studia odbywał w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof. Galiny Kozołupowej i prof. Natalii Gutman. Następnie ukończył Letnią Akademię Muzyczną „Accademia Chigiana” w Sienie w klasie André Navarry. Zadebiutował w Sankt Petersburgu, wykonując z orkiestrą tamtejszego konserwatorium Koncert wiolonczelowy B-dur Luigiego Boccheriniego (po uzyskaniu I nagrody za najlepsze wykonanie tego utworu na konkursie ogłoszonym przez uczelnię). Laureat V nagrody na Międzynarodowym Konkursie „Gaudeamus” w Rotterdamie w kategorii duetów, z pianistką Anną Wesołowską-Firlej. Duet ten koncertował w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, a także na wielu znanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, m.in. na Festiwalu im. George Sand w Nohant.
W latach 1976–1984 Stanisław Firlej był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Karola Teutscha. Z zespołem tym koncertował w wielu krajach świata, w tym w Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i Południowej, wykonując koncerty Josepha Haydna i Luigiego Boccheriniego.
Dokonał wielu nagrań płytowych muzyki wiolonczelowej, jak: Sonata Arpeggione Franza Schuberta z pianistą Paulem Badurą-Skodą, utwory kameralne na wiolonczelę i fortepian Fryderyka Chopina oraz miniatury wiolonczelowe z pianistką Anną Wesołowską-Firlej, a także wszystkie tria fortepianowe Franza Schuberta z zespołem „Rubinstein Trio”. Nagrywał także muzykę kameralną, współpracując z takimi artystami, jak: Janusz Olejniczak, Wadim Brodski, Bogumił Nowicki i Bartosz Bryła. W 1990 roku założył Orkiestrę Kameralną „Polish Camerata”, z którą odbył wiele tournées koncertowych m.in. do Hiszpanii, Francji i Holandii.
Co roku prowadzi klasę wiolonczeli na mistrzowskich kursach muzycznych w Polsce (Łańcut, Żagań), a także w Austrii (Zell am Pram) i Chorwacji (Hvar).
Artysta jest profesorem zwyczajnym i prowadzi klasy wiolonczeli w akademiach muzycznych w Łodzi i we Wrocławiu. Do jego wychowanków należą: prof. dr hab. Agata Jarecka (AM w Łodzi) – obecnie prorektor łódzkiej Uczelni, prof. Marek Szpakiewicz (University of Southern California, USA), dr Dominik Połoński (AM w Łodzi i Krakowie), dr Robert Fender (AM w Łodzi), Tomasz Daroch (asystent AM w Łodzi), Krzysztof Karpeta (asystent AM we Wrocławiu), Agnieszka Kołodziej (kontynuuje studia w Queen Elisabeth Music Chapel u prof. Gary’ego Hoffmana w Waterloo) i wielu innych.
Stanisław Firlej jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

ANNA WESOŁOWSKA-FIRLEJ
Urodzona w 1949 roku w Łodzi. Swoją edukację pianistyczną rozpoczęła w PPSM i PLM w Łodzi. Studiowała w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie doc. W. Parczewskiego. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 1972. Swoją wiedzę pogłębiała następnie na kursie mistrzowskim pod kierunkiem prof. Guido Agostiego w Hochschule für Musik „Franz Liszt” w Weimarze oraz w trakcie studiów podyplomowych w wiedeńskiej Hochschule für Musik und darstellende Kunst w klasie prof. Hermana Schwertmanna, które zakończyła uzyskaniem dyplomu uczelni w 1977 roku.
Swoją działalność artystyczną A. Wesołowska-Firlej rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów w łódzkiej PWSM. W 1971 zdobyła I nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej (w kategorii tria fortepianowe). Kolejne laury przyszły w 1974 roku na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w ’s-Hertogenbosch w Holandii, gdzie otrzymała dyplom dla najlepszego akompaniatora. W 1976 została laureatką Międzynarodowego Konkursu „Gaudeamus” w Rotterdamie, a rok później była finalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. L. van Beethovena w Wiedniu.
Anna Wesołowska-Firlej jest czynną artystką koncertującą. Występuje zarówno jako solistka, jak i kameralistka z czołowymi muzykami polskimi (m.in. z B. Górzyńską czy S. Firlejem) i zagranicznymi. Wielokrotnie koncertowała w Europie, i poza nią – we Francji, Włoszech, w Niemczech, Anglii, Irlandii, Holandii, Rosji, Bułgarii, Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Kanadzie i na Kubie.
Poza działalnością koncertową Anna Wesołowska-Firlej realizuje nagrania dla radia i telewizji w Polsce, a także dla radiofonii w Niemczech, Anglii, Finlandii, Francji i Hiszpanii. Wielokrotnie współpracowała z takimi firmami fonograficznymi jak WIFON czy LE CHANT DU MONDE. Do ważniejszych pozycji w jej dyskografii należałoby zaliczyć: H. Wieniawski, Utwory skrzypcowe (z B. Górzyńską) WIFON, 1989; Antologia miniatury wiolonczelowej (z S. Firlejem) WIFON, 1987; F. Chopin, Utwory kameralne (z S. Firlejem) WIFON, 1987; F. Schubert, Tria fortepianowe (z S. Kosteckim i S. Firlejem, jako Rubinstein Trio) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD); F. Chopin, Sonata g-moll op. 65, Polonez C-dur op.3, Trio g-moll op. 8 (z B. Górzyńską i S. Firlejem) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD); S. Moniuszko, F. Chopin – utwory różne na jeden i dwa fortepiany (z K. Makowską) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD).
Równolegle z działalnością artystyczną Anna Wesołowska-Firlej prowadzi działalność pedagogiczną. Zaczynała ją w 1973 jako asystentka w Katedrze Fortepianu. W roku 1981, po przeprowadzonym przewodzie artystycznym, została adiunktem w tejże Katedrze, a w 1985 uzyskała awans na stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadany jej został w 1991, aktualnie zaś jest profesorem zwyczajnym AM w Łodzi.
Praca prof. Wesołowskiej-Firlej w Akademii Muzycznej w Łodzi to, obok działalności dydaktycznej, także liczne funkcje w strukturach uczelni. W latach 1990–93 piastowała ona urząd prodziekana na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego, a w latach 1993–99 była prorektorem AM do spraw naukowo-dydaktycznych. W latach 1999–2005 była rektorem AM w Łodzi. Była kierownikiem Katedry Fortepianu tejże uczelni w latach 2005–2007. W latach 2005–2010 była prezesem Międzynarodowej Fundacji im. Artura Rubinsteina. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP oraz srebrną odznaką Gloria Artis.