26–28 kwietnia 2015 roku
Sala kameralna AM, al. 1 Maja 4, wstęp wolny

Przesłuchania
26 kwietnia, niedziela: godz. 10.00-13.00, 15.00-17.00
27 kwietnia, poniedziałek: godz. 10.00-13.00, 15.00-17.00
28 kwietnia, wtorek: godz. 10.00-13.00
Godziny zakończenia przesłuchań mogą ulec zmianie.

Koncert Laureatów
28 kwietnia, wtorek, godz. 18.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO AKADEMICKIEGO KONKURSU KONTRABASOWEGO

W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci i wyróżnieni studenci poprzednich edycji Konkursu.
1. Konkurs odbędzie siew dniach 26-28 kwietnia 2015 roku. Przesłuchania l i II etapu Konkursu odbędą się w sali kameralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, al. 1 Maja 4.

2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch etapach. Koncert laureatów odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku.

3. Konkurs jest przeznaczony dla studentów klas kontrabasu z wyższych uczelni polskich.

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy przesłać w terminie do 30 marca 2015 roku na adres:
Akademia Muzyczna w Łodzi
prof. AM dr hab. Grzegorz Wieczorek
90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
(decyduje data stempla pocztowego)

Zgłoszenie powinno zawierać:
– wypełnioną Kartę zgłoszeniową Konkursu,
– dowód opłaty konkursowej w wysokości 150 PLN
dokonanej przelewem na numer konta Akademii Muzycznej w Łodzi:
Bank PEKAO S.A. II O/Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
z dopiskiem „Konkurs Kontrabasowy”.

5. Organizatorzy Konkursu poinformują zainteresowanych do dnia 10 kwietnia 2015 roku o przyjęciu ich zgłoszenia do udziału w Konkursie. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do Konkursu zadecyduje kolejność ich nadsyłania.

6. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.

7. Wszystkie pozycje programu – poza sonatą – należy wykonać z pamięci.

8. Podczas wszystkich etapów konkursu obowiązuje kolejność przesłuchań według numerów wylosowanych przez uczestników.

9. Wszystkie przesłuchania konkursowe oraz Koncert Laureatów odbywają się z udziałem publiczności.

10. Koszty podróży, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

11. Konkurs może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów, nie później jednak niż do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

KONTAKT
Wszelkie informacje:
prof. AM dr hab. Grzegorz Wieczorek
tel. 501 579 214
Regulamin Konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne także na: www.amuz.lodz.pl

JURY KONKURSU
• prof. Andrzej Mysiński (UMFC Warszawa)
• prof. Miloslav Jelinek (AM Brno, AM Wrocław)
• dr Jan Kotula (AM Katowice)
• prof. AM dr hab. Grzegorz Wieczorek (AM Łódź)
Sekretarz:
• dr Justyna Grudzińska (AM Łódź)

PLAN KONKURSU
• 26 kwietnia 2015 roku
godz. 10.00-10.30: losowanie
godz. 11.00-13.00, 14.30-17.00: przesłuchania I etapu
• 27 kwietnia 2015 roku
godz. 10.00-13.00, 14.30-17.00: przesłuchania I etapu
• 28 kwietnia 2015 roku
godz. 10.00-13.00: przesłuchania II etapu
godz. 14.00: ogłoszenie wyników
godz. 18.15: Koncert Laureatów

PROGRAM KONKURSU
Wszystkie pozycje programu – poza sonatą – należy wykonać z pamięci.

Etap I

1. Utwór solo na kontrabas do wyboru:
• E. Nanny – Kaprys (1-10)
• S. Poradowski – Kaprys (1-3)
• K. Guetller – Wariacje Greensleeves
• M. Gajdoš – Preludium i fuga
• M. Gajdoš – Solo in a
• H. Fryba – Preludium i jedna z części z Suity w dawnym stylu.

2. Sonata do wyboru niżej wymienionych kompozytorów:
J. M. Sperger, A. Misek, P. Hindemith, F. Proto lub transkrypcja sonaty wiolonczelowej niżej
wymienionych kompozytorów: J. S. Bach, L. van Beethoven, F. Schubert, J. Brahms, E. Grieg, C. Franck, G. Ph. Telemann.

3. Utwór wirtuozowski do wyboru, m.in.: G. Bottesini: Tarantella, Introdukcja i Gawot, Fantazja La Sonnambula, Fantazja Lucia di Lammermoor, Fantazja Norma, Capriccio di Bravura, Wariacje na temat Nel cor piu, Wariacje Karnawał wenecki, R. Glier: Tarantella itp.

Etap II

Koncert do wyboru spośród podanych poniżej:
• K. Ditter von Dittersdorf: Koncert E-dur
• F. A. Hoffmeister: Koncert nr 3 D-dur
• J. B. Vanhal: Koncert E-dur (D-dur)
• J. M. Sperger: Koncert nr 2 D-dur
• J. Geissel: Koncert op. 32
• G. Bottesini: Koncert h-moll lub Concerto Alla Mendelssohn
• S. Kusewicki: Koncert fis-moll
• S. Poradowski: Koncert
• N. Rota: Divertimento Concertante