31 marca 2015 roku, wtorek, godz. 13.00
Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, wstęp wolny

DYRYGENCI
Studenci III roku studiów I stopnia
MICHAŁ CZAPNIK klasa dra Marcina Wolniewskiego
MAGDALENA GLISZCZYŃSKA klasa dra hab. Jerzego Rachubińskiego
KRZYSZTOF STODULSKI klasa dra Dawida Bera

Studenci II roku studiów II stopnia
MARTA JABŁOŃSKA klasa dra Dawida Bera
BEATA PIELESIAK klasa dra hab. Jerzego Rachubińskiego
MACIEJ WÓJCIKOWSKI klasa dra Dawida Bera

ZESPOŁY
ZESPÓŁ ORFFA / opieka art. mgr Elżbieta Tomala-Nocuń
ZESPÓŁ WOKALNY prof. dr hab. Anny Domańskiej / opieka art. dr Dawid Ber
MIESZANY ZESPÓŁ WOKALNY/ opieka art. dr hab. Jerzy Rachubiński
ODEON / opieka art. dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM