17 marca 2015 roku, wtorek, godz. 17.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
wstęp wolny


program
1. Bronisław Kazimierz Przybylski – Asteroeides na kwintet akordeonowy (1978)
2. Sławomir Kaczorowski – Impressio na sopran i trzy akordeon (1984)
3. Marek Kunicki – 1984 na obój i akordeon (2005)
4. Krzysztof Olczak – Chanson na akordeon i środki elektroniczne (2008)                                           
5. Bogdan Dowlasz – Dialogus musarum na akordeon solo (1988)
                                      Allegro
                                      Andante tranquillo, cantabile
                                      Presto
6. Jacek Partyka – Kołysanki dla Julii na akordeon (2009) na duet akordeonowy i taśmę
7. Jerzy Bauer – Trzy stylizacje na dwa akordeony (2002)
                             Wzloty
                             Przeloty
                             Odloty
8. Sławomir Kaczorowski – Pezzo alla Tango na skrzypce, gitarę i akordeon (1994-95)
                                        – Ragtime na skrzypce, gitarę i akordeon (2000)
9. Artur Zagajewski – Glassmusic-motett na dwa akordeony, wiolonczelę, fortepian i taśmę (2006)

Wykonawcy:
Agnieszka Kołodziej – wiolonczela [9]
Tomasz Król – skrzypce [8]
Patrycja Krzeszowska-Kubit – sopran [2]
Agata Piotrowska-Bartoszek – obój [3]
Paweł Stępnik – gitara [8]
Artur Zagajewski – fortepian [9]

Akordeon:
Silvia Cséfalvayova [1]
Łukasz Cebula [1]
Maciej Ćwikliński [3]
Zbigniew Ignaczewski [1, 8]
Leszek Kołodziejski [1, 6, 7, 9]
Zbigniew Koźlik [2]
Eneasz Kubit [1, 5, 6, 7, 9]
Krzysztof Olczak [2, 4]
Zbigniew Ostrowski [2]