24–25 kwietnia
Sala kameralna Akademii Muzycznej, al. 1 Maja 4
wstęp wolny

PROGRAM

PIĄTEK 24 KWIETNIA 2015

10:30    OTWARCIE KONFERENCJI
J. M. Rektor Akademii Muzycznej prof. Cezary Sanecki
Kierownik Katedry Teorii Muzyki prof. Ryszard D. Golianek

SESJA I - prowadzenie: Ryszard D. Golianek

10:50    Jacek Szerszenowicz, AM Łódź
Konteksty psychologiczne i filozoficzne estetyki A. Skriabina

11:30    Maria Cymborska-Leboda, UMCS Lublin
"Priedwaritielnoje diejstwo" A. Skriabina: misterium czy "tekst ezoteryczny"?   

12:10    Sławomir Mazurek, IF PAN Warszawa
Rosyjski renesans religijno-filozoficzny

12:50    przerwa obiadowa  
        
SESJA II - prowadzenie: Jacek Szerszenowicz
14:20    Joanna Ślósarska, IKW UŁ Łódź
Dyskursywność mitologemów Hermesa i Prometeusza w estetyce mistycznej A. Skriabina

15:00    Marcin M. Bogusławski, IF UŁ Łódź
Kosmiczna Liturgia A. Skriabina – o prawosławnych pierwiastkach ponowoczesnej duchowości

15:40    Grzegorz Sztabiński, ASP Łódź
Transcendentalizm w malarstwie: teozofia W. Kandyńskiego i P. Mondriana

16:20    przerwa

SESJA III - prowadzenie: Ewa Kowalska-Zając
16:50    Stanisław Obirek, UW Warszawa
Idee teozofii a współczesny dialog między religiami

17:30    Krzysztof Matuszewski, IF UŁ Łódź
Doświadczenie mistyczne w perspektywie filozoficznej
        
18:10    Wiesna Mond-Kozłowska, PSAT
Taniec mistyczny w kulturze starożytnej

19:00    Tomasz Rodowicz i S.T. "Chorea" Łódź:
Rekonstrukcje antycznych tańców greckich w teatrze "Chorea"

20:00    Dyskusja                                                                              

SOBOTA 25 KWIETNIA 2015

SESJA IV - prowadzenie: Marta Szoka
9:30    Piotr Kędzierski, AM Łódź
Język muzyki fortepianowej Skriabina

10:00    Iwona Świdnicka, UMFC Warszawa    
Forma i środki dźwiękowe wczesnej symfoniki A. Skriabina

10:30    Marcin Trzęsiok, AM Katowice
W lesie symboli. Na tropie retoryki muzycznej A. Skriabina

11:00    Tomasz Baranowski, UW Warszawa
Od "Hymnu do sztuki" do "Misterium Wszechsztuk"

11:30    przerwa

SESJA V - prowadzenie: Marcin Trzęsiok
12:00    Małgorzata Janicka-Słysz, AM Kraków
Idea kosmiczna w twórczości Vytautasa Bacevičiusa

12:30    Marta Szoka, AM Łódź
Wątki kosmologiczne w muzyce Charlesa Ivesa i George'a Crumba

13:00    Agnieszka Draus, AM Kraków
Mitologia kosmiczna Karlheinza Stockhausena

13:30    Dyskusja i zamknięcie konferencji