20 - 26 kwietnia 2015

Program - kliknij

MNiSW LOGOTYPzkplodz kreuje

Promocja młodych twórców i wykonawców stanowi trwały element tradycji sesji MUSICA MODERNA, a program bieżącej 66. już edycji świadczy o dużym potencjale naszych studentów – zarówno twórczym, jak i odtwórczym.
Zaprezentujemy utwory młodych kompozytorów – studentów klas kompozycji, w tym tegorocznych absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Przedstawimy również dokonania artystyczne kompozytorów – nauczycieli akademickich naszej Uczelni, w tym utwór Marcina Stańczyka pt. Muzyka możliwa I.
Sesję zainauguruje koncert Studia Komputerowego Muzyki Elektronicznej. Wśród zaproszonych Gości znajdują się dr hab. Krzysztof Gawlas (z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie),  który zaprezentuje wykład ilustrowany na temat wykorzystania algorytmów w procesie komponowania     a także Chór Kameralny “Ad libitum” z Pszowa, z dyrygentką Izabellą Zielecką-Panek. Zespół wystąpi w koncercie finałowym, który odbędzie się w  Kościele O.O. Bernardynów w Łęczycy.

Nauczyciele akademiccy, obok studentów, podjęli się prawykonań utworów w ramach koncertu finałowego III KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO DLA MŁODZIEŻY „MOJA (MI)NUTA”.
Na wszystkie koncerty i wykłady sesji – wstęp wolny.

 Sławomir Kaczorowski
                        Olga Hans
                        Krzysztof Grzeszczak
                        Marta Śniady
PROGRAM SESJI