21 stycznia, środa, 18.15
Akademia Muzyczna, ul. Gdańska 32, sala 4
wstęp wolny

PROGRAM

J.S. Bach - Aria: Ei! Wie schmeckt der Kaffee süße z kantaty Schweigt stille, plaudert nicht (Kaffeekantate) BWV 211 (1734)

Anna Pawlak - sopran
Ewa Gubiec - flet traverso
Joanna Cyrulik - klawesyn

F. Couperin – Les Nations – La Françoise (Sonade, Allemande, Sarabande)                                                                                  
Ewa Gubiec - flet traverso
Michał Piotrowski - skrzypce barokowe
Maja Jarmołowicz-viola da gamba
Martyna Kanios - klawesyn
                                                                                      
D.Ortiz –Ricercar V
A.Vivaldi - Sonata F- dur nr II (Largo, Allegro, Largo, Allegro)
Weronika Jabłońska - Siwiak - wiolonczela barokowa
Joanna Cyrulik – klawesyn

A. Vivaldi - III Sonata triowa C- dur (Adagio, Allemanda - Allegro, Adagio, Sarabanda - Allegro)
Magdalena Itman - klawesyn
Magdalena Werner - flet traverso
Michał Piotrowski - skrzypce barokowe
Weronika Jabłońska - Siwiak - wiolonczela barokowa

M. Marais - Pièces de viole, Livre III – Suita G – dur (Prélude, Allemande et son double, Courante, Sarabande Grave, Gigue à l’angloise)
Maja Jarmołowicz - viola da gamba
Joanna Cyrulik – klawesyn

G. Ph. Telemann – Sonata triowa D-dur nr VI (Pastorale, Corrente, Gavotta, Grave, Vivace)
Kornelia Korecka –skrzypce barokowe
Michał Piotrowski - skrzypce barokowe
Weronika Jabłońska - Siwiak - wiolonczela barokowa
Dawid Długosz – klawesyn

A.Vivaldi  - Sonata triowa d-moll nr XII La Folia
Kornelia Korecka - skrzypce barokowe
Michał Piotrowski - skrzypce barokowe
Weronika Jabłońska - Siwiak - wiolonczela barokowa
Dawid Długosz - klawesyn

J. S. Bach - Aria: Blast die wohlgegriff'nen Flöten z kantaty Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! BWV 214 (1733)
Anna Pawlak – sopran
Ewa Gubiec - flet traverso
Zuzanna Kondratowska - flet traverso
Joanna Cyrulik - klawesyn

Studenci klas kameralnych prof.dr hab. Ewy Piaseckiej, dr hab. Ewy Mrowca,  mgr Justyny Krusz, mgr Jakuba Kościukiewicza oraz klasy violi da gamba mgr Justyny Krusz oraz wiolonczeli barokowej  mgr Jakuba Kościukiewicza