15 maja 2019 roku Senat Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powołał Radę Uczelni w składzie:

  • Krzysztof Skotnicki – przewodniczący
  • Witold Krawczyk
  • Sławomir Lachowski
  • Magdalena Grajter
  • Patrycja Krzeszowska-Kubit
  • Robert Marat
  • Anna Durniat – przewodnicząca samorządu studenckiego