newsletter

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy

 

Wybory uzupełniające do Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi w grupie stanowisk: adiunkci doktorzy, asystenci, starsi wykładowcy i wykładowcy, odbędą się 25 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Senatu AM (nr 11). Wybory dotyczą pracowników zatrudnionych na pełen etat, których pierwszym miejscem pracy jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Wybory uzupełniające do Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi w grupie pracowników samodzielnych odbędą się 25 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Senatu AM (nr 11).

Decyzją JM Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi w okresie ferii, czyli w dniach 11 – 14 lutego 2019 roku, Uczelnia będzie otwarta w godz. 9.00 – 14.00.
W piątek 15 lutego 2019 roku, ze względu na zjazd studiów niestacjonarnych, Uczelnia będzie działać w stałych godzinach otwarcia.

W sprawie służbowych adresów mailowych

Z żalem zawiadamiamy, że 21 stycznia 2019 roku w wieku 75 lat zmarł Jan Pniak, muzyk tubista w latach 1976–1980 związany jako pedagog z naszą Uczelnią. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 stycznia 2019 roku o godz. 13.30 na cmentarzu pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 w Łodzi (Mania).

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 72 lat zmarł Franciszek Zbigniew Młynarski, długoletni wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, artysta muzyk, waltornista. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 stycznia 2019 roku, o godzinie 13.15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Św. Józefa w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 39.

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy