Notes Muzyczny

„Notes Muzyczny” to półrocznik o profilu naukowo-artystycznym wydawany od 2014 roku przez Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi. Półrocznik ukazuje się w czerwcu i w grudniu.

Główną ideą czasopisma jest publikacja artykułów oraz fragmentów prac naukowych o charakterze badawczym (odkrywczym). Ich tematyka związana jest z problemami wykonawczymi w szeroko pojętej muzyce klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów klawiszowych oraz wykonawstwa historycznie poinformowanego. W kręgu tematycznym znajdują się także artykuły dotyczące zagadnień metodyczno-pedagogicznych w wykonawstwie artystycznym.

W „Notesie Muzycznym” znajduje się również dział kronik obejmujący wywiady, notki biograficzne, sprawozdania z sesji naukowych, konkursów i konferencji oraz dział recenzji i zapowiedzi dotyczący płyt, książek i ciekawych wydarzeń artystycznych.

 

  • Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma przejdź