list rady uczelni

Komisja Wyborcza Uczelni podaje do wiadomości terminarz czynności wyborczych
w wyborach Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
na kadencję 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2024 r.
 
1. Terminy wyborów do Kolegium Elektorów w grupach wyborczych
 • grupa wyborcza nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii na stanowisku profesora lub profesora Akademii
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 14.30 sala 31
  drugi termin 20 lutego 2020 r. godz. 15.00 sala 31
 • grupa wyborcza nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w Akademii
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 16.00 sala 12
  drugi termin 20 lutego 2020 r. godz. 16.30 sala 12
 • grupa wyborcza pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 14.00 sala 12
  drugi termin 20 luty 2020 r. godz. 14.30 sala 12
 • grupa wyborcza pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Akademii
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 11.30 sala 31
  drugi termin 20 lutego 2020 r. godz. 12.00 sala 31
 • grupa wyborcza studentów i doktorantów
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 11.30 sala 12
  drugi termin 20 lutego 2020 r. godz. 12.00 sala 12
2. Termin na zgłaszanie kandydatur na funkcję Rektora
 • od dnia 21 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r.
3. Termin zebrania Kolegium Elektorów
 • wybór Rektora 2 kwietnia 2020 r.