W dniu 8 lipca 2020 w wyniku głosowania Kolegium Elektorów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi rektorem uczelni na kadencję 2020-2024 została dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM.
Profesor Elżbieta Aleksandrowicz zdobyła wymaganą bezwzględną większość głosów w pierwszej turze głosowania. Otrzymała 38 głosów, druga kandydatka prof. dr hab. Urszula Kryger – 25 głosów. W głosowaniu wzięło udział 71 osób spośród 75 elektorów, co stanowiło blisko 95% składu elektorskiego.

 

 
Rektor na kadencję 2020-2024

 
 

 • Uchwała Komisji Wyborczej
  w sprawie przedłożenia Senatowi Uczelni
  sprawy dot. wyboru Rektora w wyborach na kadencję 2020-2024 w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
 • Uchwała Komisji Wyborczej
  w sprawie uzupełnienia kalendarza wyborczego pobierz plik .pdf
 • Uchwała Komisji Wyborczej
  w sprawie podjęcia czynności wyborczych pobierz plik .pdf
 • Uchwała Komisji Wyborczej
  w sprawie zmiany kalendarza wyborczego pobierz plik .pdf

 

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów
ELEKTORZY
z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na stanowisku profesora lub profesora Uczelni
 1. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 2. dr hab. Tomasz Bartoszek, prof. AM
 3. dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
 4. dr hab. Sławomir Cichor, prof. AM
 5. dr hab. Mariusz Drzewicki, prof. AM
 6. dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
 7. prof. dr hab. Piotr Grajter
 8. dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. AM
 9. prof. dr hab. Jolanta Gzella
 10. dr hab. Olga Hans, prof. AM
 11. dr hab. Witold Holtz, prof. AM
 12. prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 13. prof. dr hab. Agata Jarecka
 14. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 15. dr hab. Katarzyna Kling, prof. AM
 16. dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM
 17. dr hab. Tomasz Król, prof. AM
 18. prof. dr hab. Urszula Kryger
 19. prof. dr hab. Jolanta Kukuła-Kopczyńska
 20. dr Ewa Kumik, prof. AM
 21. dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 22. dr hab. Maciej Łabecki, prof. AM
 23. dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 24. prof. dr hab. Robert Marat
 25. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. AM
 26. dr hab. Aleksandra Nawe, prof. AM
 27. prof. dr hab. Ewa Piasecka
 28. dr hab. Katarzyna Przybylska, prof. AM
 29. prof. dr hab. Janusz Ratajczak
 30. prof. dr hab. Elżbieta Różycka-Przybylak
 31. dr hab. Marcin Stańczyk, prof. AM
 32. dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 33. dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM
 34. dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM
 35. dr hab. Bożena Wagner, prof. AM
 36. dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
 37. prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 38. dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
 39. prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 40. dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
ELEKTORZY
z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w Uczelni na stanowiskach innych niż stanowisko profesora lub profesora Uczelni
 1. dr hab. Robert Fender
 2. dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
 3. dr hab. Patrycja Krzeszowska-Kubit
 4. dr hab. Wojciech Kubica
 5. dr hab. Agata Lichoś
 6. dr hab. Agata Piotrowska-Bartoszek
 7. dr hab. Przemysław Rezner
 8. dr hab. Łukasz Wójcicki
ELEKTORZY
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 1. mgr Aleksandra Bęben
 2. dr Konrad Boniński
 3. dr Bernadetta Grabias
 4. dr Magdalena Grajter
 5. dr Dobrochna Jachowicz-Zakrzewska
 6. dr Marcin Kawczyński
 7. dr Eneasz Kubit
 8. dr Ludwika Maja Tomaszewska-Klimek
ELEKTORZY
z grupy pracowników niebędących nauczycielami
 1. mgr Maciej Dynkowski
 2. mgr Agnieszka Grochulska
 3. mgr Patryk Jadczak
 4. Małgorzata Kończak
 5. Grażyna Landyczkowska
 6. mgr inż. Andrzej Malinowski
 7. mgr Małgorzata Wiech
 8. mgr Paweł Wołowicz
ELEKTORZY
z grupy studentów i doktorantów
 1. Katarzyna Drabik
 2. Sebastian Flegiel
 3. Łukasz Kin
 4. Anna Kukulska
 5. Krzysztof Lachman
 6. Michał Marcinkiewicz
 7. Monika Pluta
 8. Grzegorz Strugacz
 9. Szymon Szyszka
 10. Beata Wierzchołowska
 11. mgr Michał Kluska

 
 

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów zostaną opublikowane po zakończeniu wyborów w grupie wyborczej studentów i doktorantów.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z dnia 27 lutego 2020 drugi termin przeprowadzenia zebrania wyborczego w grupie studentów i doktorantów Uczelni odbędzie się 4 marca 2020 roku (środa) o godz. 9.00 w Auli (sala 3.30) w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej (al. 1 Maja 4).

W związku z wyborami dla grupy wyborczej studentów i doktorantów tego dnia obowiązuje dzień rektorski. Studenci i doktoranci mają obowiązek wziąć udział w wyborach.

 

list rady uczelni

Komisja Wyborcza Uczelni podaje do wiadomości terminarz czynności wyborczych
w wyborach Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
na kadencję 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2024 r.
 
1. Terminy wyborów do Kolegium Elektorów w grupach wyborczych
20 lutego 2020 (czwartek) od godziny 10.00 do zakończenia wyborów do Kolegium Elektorów (około godz. 17.30) obowiązują godziny rektorskie. O wyznaczonych godzinach (harmonogram poniżej) poszczególne grupy wyborcze mają obowiązek wziąć udział w wyborach.
 • grupa wyborcza nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii na stanowisku profesora lub profesora Akademii
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 14.30 sala 31
  drugi termin 20 lutego 2020 r. godz. 15.00 sala 31
 • grupa wyborcza nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w Akademii
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 16.00 sala 12
  drugi termin 20 lutego 2020 r. godz. 16.30 sala 12
 • grupa wyborcza pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 14.00 sala 12
  drugi termin 20 luty 2020 r. godz. 14.30 sala 12
 • grupa wyborcza pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Akademii
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 11.30 sala 31
  drugi termin 20 lutego 2020 r. godz. 12.00 sala 31
 • grupa wyborcza studentów i doktorantów
  pierwszy termin 20 lutego 2020 r. godz. 11.30 sala 12
  drugi termin 20 lutego 2020 r. godz. 12.00 sala 12
2. Termin na zgłaszanie kandydatur na funkcję Rektora
 • od dnia 21 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r., przy czym ze względu na zamknięcie Akademii w dniu 12 marca 2020 roku i niemożność składania dokumentów, termin na zgłoszenia kandydatów trwa do dnia 18 maja 2020 roku.
3. Termin zebrania Kolegium Elektorów
 • wybór Rektora 8 czerwca 2020 r.

 

 
Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Agata Jarecka
 • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
 • dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. AM
 • dr hab. Jacek Owczarek
 • dr Rafał Sarnecki
 • mgr Aleksandra Bęben
 • mgr Radosław Bolewski
 • mgr Agnieszka Grochulska
 • mgr Michał Kluska
 • stud. Wojciech Glądys