• Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
  • Autoreferat pobierz
  • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
  • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
  • Uchwała komisji habilitacyjnej pobierz
18 stycznia 2018 roku