Postępowania o tytuł profesora

Ryszard Wiesław BEDNAREK

 • 28 września 2016   |   Uchwała Rady Wydziału pobierz

 

Doktoraty i habilitacje – ZAWIADOMIENIA

Aleksandra MAŃKOWSKA

dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Mańkowskiej pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Dariusza Samóla pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Rzymkowskiego pobierz

Katarzyna KRASZEWSKA-WIRASZKA

dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Katarzyny Kraszewskiej-Wiraszki pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Marioli Cieniawy-Puchały pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Jerzego Sterczyńskiego pobierz

Marcin HABELA

30 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Marcina Habeli pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Marcina Habeli pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Radziejewskiej pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza pobierz

Bartosz SZULC

30 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Bartosza Szulca pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Bartosza Szulca pobierz
 • Recenzja dr hab. Iwony Hossa-Dereweckiej pobierz
 • Recenzja dra hab. Jacka Greszty pobierz

Julia KOCIUBAN

27 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Julii Kociuban pobierz
dokumenty
 • Recenzja prof. dr hab. Marioli Cieniawy-Puchały pobierz
 • Recenzja prof. dr hab Anny Organiszczak pobierz

Xi ZHANG

27 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Xi Zhang pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Xi Zhang pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-Kurzyriskiej pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Anny Organiszczak pobierz

Kamil GRABOWSKI

27 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Kamila Grabowskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Kamila Grabowskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-Kurzyńskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Katarzyny Kling pobierz

Daniel RYBAK

25 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Daniela Rybaka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Daniela Rybaka pobierz
 • Recenzja dra hab. Macieja Pabicha pobierz
 • Recenzja dra hab. Mariusza Sielskiego pobierz

Tadeusz DIXA

25 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Tadeusza Dixy pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Tadeusza Dixy pobierz
 • Recenzja dr hab. Olgi Hans, prof. AM pobierz
 • Recenzja prof. Aleksandra Lasonia pobierz

Anna KOKOCIŃSKA

25 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Kokocińskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Kokocińskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Ewy Wojtygi, prof. AM pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Barbary Grubernd-Bernackiej pobierz

Sandra JAKUBOWIAK

29 czerwca 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Sandry Jakubowiak pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Sandry Jakubowiak pobierz
 • Recenzja dra hab. Janusza Szroma pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Piotra Kusiewicza pobierz

Paweł WYTRĄŻEK

10 czerwca 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Pawła Wytrążka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Pawła Wytrążka pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Janusza Ratajczaka pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Tadeusza Pszonki pobierz

Iwona KMIECIK

24 kwietnia 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Iwony Kmiecik pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Iwony Kmiecik pobierz
 • Recenzja dra hab. Janusza Szroma pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Piotra Kusiewicza pobierz

Krzysztof MATUSZAK

6 marca 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Matuszaka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Marka Kądzieli pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Włodzimierza Zalewskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Iwony Kowalkowskiej pobierz

Jakub DERA

6 marca 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Jakuba Dery pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Jakuba Dery pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Alicji Kledzik pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC pobierz

Marek KĄDZIELA

9 stycznia 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Marka Kądzieli pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Marka Kądzieli pobierz
 • Recenzja dra hab. Macieja Grzywacza, prof. AM pobierz
 • Recenzja prof. Karola Ferfeckiego pobierz

Wiktoria SZUBELAK

dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Wiktorii Szubelak pobierz
 • Recenzja dra hab. Tomasza Spalińskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Wandy Palacz pobierz

 
Poszczególne wydziały Uczelni posiadają uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych w następujących dyscyplinach:

 • kompozycja i teoria muzyki
  Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
 • instrumentalistyka
  Wydział Fortepianu, Klawesynu, Organów, Muzyki Dawnej i Jazzu oraz Wydział Instrumentalny
 • wokalistyka
  Wydział Wokalno-Aktorski
 
Doktoraty i habilitacje – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
 • Zakres egzaminu z dyscypliny podstawowej instrumentalistyka
  w postępowaniu o nadanie tytułu doktora sztuki pobierz
 • Zakres i zasady przeprowadzania egzaminu z języka obcego dla doktorantów pobierz
 • Zagadnienia i literatura z psychologii do egzaminu doktorskiego pobierz

 

Doktoraty – ARCHIWUM

Kamil KLIMEK

28 listopada 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Kamila Klimka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Kamila Klimka pobierz
 • Recenzja prof. Alicji Palety-Bugaj pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Beaty Cywińskiej pobierz

Judyta TUPCZYŃSKA

28 listopada 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Judyty Tupczyńskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Judyty Tupczyńskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Aleksandry Rupocińskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Agaty Sapiecha pobierz

Kamil ZAWADZKI

12 września 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Kamila Zawadzkiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Kamila Zawadzkiego pobierz
 • Recenzja prof. Krzystyny Jureckiej pobierz
 • Recenzja dra hab. Tomasza Bartosiaka pobierz

Piotr CŁAPINSKI

4 lipca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Piotra Cłapińskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Piotra Cłapińskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Krystyny Hussar-Moczulskiej pobierz

Friederike MEINEL

28 czerwca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Friederike Meinel pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Friederike Meinel pobierz
 • Recenzja dra hab. Jarosława Bręka pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Jadwigi Rappé pobierz

Anna BARAŃSKA

27 czerwca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Barańskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Barańskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Doroty Sroczyńskiej, prof. UMFC pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Jolanty Kukuły-Kopczyńskiej pobierz

Dominika PRZECH

27 czerwca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Dominiki Przech pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Dominiki Przech pobierz
 • Recenzja dra hab. Piotra Tarcholika pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Bartosza Bryły pobierz

Dorota MAKULEC

11 czerwca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Doroty Makulec pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Doroty Makulec pobierz
 • Recenzja prof. UMFC Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Włodzimierza Zalewskiego pobierz

Marcin KAWCZYŃSKI

16 maja 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Marcina Kawczyńskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Marcina Kawczyńskiego pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Grzegorza Kurzyńskiego pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC pobierz

Joanna BOŚLAK-GÓRNIOK

18 kwietnia 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Joanny Boślak-Górniok pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Joanny Boślak-Górniok pobierz
 • Recenzja dr hab. Marii Banaszkiewicz-Bryły, prof.AM pobierz
 • Recenzja dr hab. Małgorzaty Skotnickiej pobierz

Tomasz DAROCH

28 marca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Tomasza Darocha pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Tomasza Darocha pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Urszuli Marciniec-Mazur pobierz
 • Recenzja dra hab. Piotra Janosika, prof. AM pobierz

Paweł KRASIŃSKI

14 marca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Pawła Krasińskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Pawła Krasińskiego pobierz
 • Recenzja dra hab. Karola Szymanowskiego, prof. nadzw. pobierz
 • Recenzja dra hab. Jorge Luisa Valcarcela Gregorio pobierz

Beata KONIUSZY-LITWINIUK

14 marca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Beaty Koniuszy-Litwiniuk pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Beaty Koniuszy-Litwiniuk pobierz
 • Recenzja dra hab. Edwarda Wolanina pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Mirosława Herbowskiego pobierz

Julia LASKOWSKA

7 marca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Julii Laskowskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Julii Laskowskiej pobierz
 • Recenzja prof. Krystyny Hussar-Moczulska pobierz
 • Recenzja prof. Andrzeja Pikula pobierz

Anna WERECKA-GRYĆ

21 lutego 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Wereckiej-Gryć pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Wereckiej-Gryć pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Beaty Zawadzkiej-Kłos pobierz

Izabela POŁOŃSKA

30 września 2017 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Izabeli Połońskiej pobierz
dokumenty
 • Recenzja dr hab. Agnieszki Greinert pobierz
 • Recenzja dr hab. Izabeli Jeżowskiej pobierz
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Izabeli Połońskiej pobierz

Dorota WÓJCIK

30 września 2017 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Doroty Wójcik pobierz
dokumenty
 • Recenzja prof. dr hab. Jolanty Gzelli pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Piotra Kusiewicza pobierz

Agnieszka BIAŁEK

27 listopada 2017 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Agnieszki Białek pobierz

Julianna SIEDLER-SMUGA

28 czerwca 2017 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Julianny Siedler-Smugi pobierz
dokumenty
 • Recenzja dra hab. Henryka Mikołajczyka pobierz
 • Recenzja dra hab. Tomasza Sobańca pobierz

Jakub KOŚCIUKIEWICZ

18 stycznia 2017 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Jakuba Kościukiewicza pobierz

Mateusz PIECHNAT

30 listiopada 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Mateusza Piechnata pobierz

Joanna LANGE

23 listiopada 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Joanny Lange pobierz

Agnieszka SUCHENIAK-WÓJCICKA

9 listopada 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Agnieszki Sucheniak-Wójcickiej pobierz

Michał ROT

6 lipca 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Michała Rota pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Michała Rota pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej pobierz
 • Recenzja dra hab. Grzegorza Biegasa, prof. AM w Katowicach pobierz

Bernadetta GRABIAS

15 czerwca 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Bernadetty Grabias pobierz

Ewa GUZ-SEROKA

18 maja 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Ewy Guz-Seroki pobierz

Barbara DOMINIAK

6 kwietnia 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Barbary Dominiak pobierz
14 czerwca 2013 roku
 • Koncert interpretacji ruchowych utworów muzycznych
  przygotowanych w ramach przewodu doktorskiego mgr Barbary Dominiak – afisz pobierz

Aneta SKRZYPCZAK

23 marca 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anety Skrzypczak pobierz

Arkadiusz DOBROWOLSKI

2 marca 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Arkadiusza Dobrowolskiego pobierz

Wojciech LIPIŃSKI

4 listopada 2015 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Wojciecha Lipińskiego pobierz

Marta ŚNIADY

4 listopada 2016 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Marty Śniady pobierz

Agata PIOTROWSKA-BARTOSZEK

1 lipca 2015 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Agaty Piotrowskiej-Bartoszek pobierz

Robert MOJSA

29 czerwca 2015 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Roberta Mojsy pobierz

Radosław STEFAŃSKI

29 kwietnia 2015 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Radosława Stefańskiego pobierz

Aleksandra GAJECKA-ANTOSIEWICZ

18 marca 2015 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz pobierz

Aleksandra DEMOWSKA-MADEJSKA

4 marca 2015 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Demowskiej-Madejskiej pobierz

Carlo JANS

25 lutego 2015 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Pana Carlo Jansa pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej Pana Carlo Jansa pobierz
 • Resume pobierz
 • Recenzja prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadziny pobierz
 • Recenzja prof. Barbary Świątek-Żelazny pobierz

Agnieszka ZDROJEK-SUCHODOLSKA

10 grudnia 2014 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej pobierz

Andrzej Paweł ŚLĄZAK

3 grudnia 2014 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Andrzeja Pawła Ślązaka pobierz

Łukasz WÓJCICKI

10 września 2014 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Łukasza Wójcickiego pobierz

Michał DREWNOWSKI

7 lipca 2014 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Michała Drewnowskiego pobierz

Małgorzata GRAJTER

11 czerwca 2014 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Grajter pobierz

Magdalena KLING-FENDER

14 maja 2014 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kling-Fender pobierz

Maciej STASZEWSKI

26 czerwca 2013 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Macieja Staszewskiego pobierz
22 maja 2013 roku
 • Prezentacja pracy doktorskiej mgra Macieja Staszewskiego – afisz pobierz

Eneasz KUBIT

26 czerwca 2013 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Eneasza Kubita pobierz

Agnieszka CZUPRYŃSKA-KURZAWA

26 czerwca 2013 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Agnieszki Czupryńskiej-Kurzawy pobierz
22 maja 2013 roku
 • Prezentacja pracy doktorskiej mgr Agnieszki Czupryńskiej-Kurzawy – afisz pobierz

Ewelina ZAWIŚLAK

26 czerwca 2013 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Eweliny Zawiślak pobierz

Dorota BROLIK-BEKRYCHT

28 maja 2013 roku
 • Prezentacja pracy doktorskiej mgr Doroty Brolik-Bekrycht – afisz pobierz

Justyna SOBIERAJ-BEDNAREK

30 kwietnia 2013 roku
 • Koncert interpretacji ruchowych utworów muzycznych
  przygotowanych w ramach przewodu doktorskiego mgr Justyny Sobieraj-Bednarek – afisz pobierz

Łukasz KWIATKOWSKI

18 marca 2013 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Łukasza Kwiatkowskiego pobierz
4 marca 2013 roku
 • Prezentacja pracy doktorskiej mgra Łukasza Kwiatkowskiego – afisz pobierz

Marcin STAŃCZYK

23 stycznia 2013 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Marcina Stańczyka pobierz

Danuta DUDZIŃSKA-WIECZOREK

14 stycznia 2013 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Danuty Dudzińskiej-Wieczorek pobierz

Agnieszka CHENCZKE–ORŁOWSKA

19 grudnia 2012 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Agnieszki Chenczke-Orłowskiej pobierz

Maja TOMASZEWSKA-KLIMEK

22 listopada 2012 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Mai Tomaszewskiej-Klimek pobierz
24 października 2012 roku
 • Prezentacja pracy doktorskiej mgr Mai Tomaszewskiej-Klimek – afisz pobierz

Konrad BONIŃSKI

22 listopada 2012 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Konrada Bonińskiego pobierz
24 października 2012 roku
 • Prezentacja pracy doktorskiej mgra Konrada Bonińskiego – afisz pobierz

 

Habilitacje – ARCHIWUM

Brian FENTRESS

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
29 czerwca 2019 roku

Marcin CISZEWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
24 kwietnia 2019 roku

Leszek KOŁODZIEJSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
24 kwietnia 2019 roku

Kamila KUŁAKOWSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej pobierz
24 kwietnia 2019 roku

Wojciech KUBICA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
24 kwietnia 2019 roku

Kinga FIRLEJ-KUBICA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
20 lutego 2019 roku

Mariusz BARSZCZ

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
23 stycznia 2019 roku

Anna KAMALSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
9 stycznia 2019 roku

Joanna ŻÓŁKOŚ-ZAGDAŃSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
9 stycznia 2019 roku

Przemysław REZNER

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
9 stycznia 2019 roku

Łukasz KWIATKOWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
28 listopada 2018 roku

Stanisław KIERNER

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
28 listopada 2018 roku

Patrycja KRZESZOWSKA-KUBIT

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
28 listopada 2018 roku

Wiesława Witosława FRANKOWSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
17 października 2018 roku

Ewa RZETECKA-NIEWIADOMSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
6 lipca 2018 roku

Anna LISZEWSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
4 lipca 2018 roku

Małgorzata KELLIS

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
11 czerwca 2018 roku

Ewelina ZAWIŚLAK

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
23 maja 2018 roku

Artur ZAGAJEWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Zmiana recenzenta pobierz
 • Autoreferat pobierz
26 stycznia 2018 roku

Dorota CAŁEK

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
 • Uchwała komisji habilitacyjnej pobierz
18 stycznia 2018 roku

Maciej STASZEWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
27 listopada 2017 roku

Robert STEFAŃSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
27 września 2017 roku

Agnieszka HOSZOWSKA-JABŁOŃSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Zmiana recenzenta pobierz
 • Autoreferat pobierz
26 czerwca 2017 roku

Piotr OLECH

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
22 lutego 2017 roku

Anna Maria FABRELLO

 • Formularz postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
23 listopada 2016 roku

Sylwia BURNICKA-KALISCHEWSKA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
19 października 2016 roku

Krzysztof URBANIAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
1 czerwca 2016 roku

Radosław ŁUCZKOWSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnegopobierz
 • Skład komisjipobierz
 • Skład komisji – zmianapobierz
 • Autoreferatpobierz
20 kwietnia 2016 roku

Grzegorz LEWANDOWSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
27 kwietnia 2016 roku

Dominik POŁOŃSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnegopobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
27 kwietnia 2016 roku

Beata STRÓŻYŃSKA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
17 lutego 2016 roku

Marcin STAŃCZYK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
20 stycznia 2016 roku

Małgorzata KRZEMIŃSKA-SRIBNIAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferatpobierz
20 stycznia 2016 roku

Mirosław KŁYS

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
20 stycznia 2016 roku

Magdalena WITCZAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
13 stycznia 2016 roku

Katarzyna SUSKA-ZAGÓRSKA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
13 stycznia 2016 roku

Bogusław SZYNALSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
9 grudnia 2015 roku

Gabriela SILVA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
9 grudnia 2015 roku

Sławomir CICHOR

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
23 września 2015 roku

Tomasz ZAGÓRSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
2 lipca 2015 roku

Katarzyna DONDALSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
2 lipca 2015 roku

Liliana GÓRSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
18 marca 2015 roku

Dariusz MIKULSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • 10 września 2014 roku

Katarzyna OLEŚ-BLACHA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
1 lipca 2014 roku

Andrzej BIEGUN

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferatpobierz
1 lipca 2014 roku

Piotr PNIAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz

Jaromir GAJEWSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferatpobierz
 • 6 marca 2015 roku

Kornela ARWICZ-SIENICKA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
26 lutego 2014 roku

Krzysztof OLCZAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
29 stycznia 2014 roku

Witold HOLTZ

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Skład komisji pobierz
15 stycznia 2014 roku

Monika KĘDZIORA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Skład komisji pobierz
20 listopada 2013 roku

Maciej ŁABECKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
13 listopada 2013 roku

Ewa MARCINIEC

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
30 września 2013 roku

Zoltán KOVÁCS

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • 25 września 2013 roku

Tomasz BARTOSZEK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
5 lipca 2013 roku

Krzysztof GRZESZCZAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
20 marca 2013 roku

Mariusz DRZEWICKI

4 marca 2013 roku
 • Prezentacja pracy habilitacyjnej dra Mariusza Drzewickiego – afisz pobierz