logo projekty ueProjekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Infrastruktura Społeczna”, Działanie V.4 „Infrastruktura Kultury”, oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


1 rokeidm

Składają się na niego: budowa i wyposażenie gmachu Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, stworzenie Cyfrowego Archiwum Utworów Muzycznych oraz budowa Sceny Letniej. Na realizację projektu przeznaczono blisko 30 mln złotych. Choć jego zakończenie nastąpi w grudniu 2014 roku, już w październiku Akademia rozpocznie w nowym budynku działalność dydaktyczną i koncertową. Uroczysta inauguracja Ośrodka została zaplanowana na 25 września 2014 roku i uświetni ją koncert w wykonaniu studentów i absolwentów AM. – Utworzenie Ośrodka ma ogromne znaczenie dla rozwoju Uczelni, ponieważ zyskujemy nowoczesną przestrzeń do nauki – mówi prof. Cezary Sanecki, Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi. – Trzeba jednak podkreślić, że powstaje Ośrodek otwarty nie tylko dla naszych studentów i pedagogów, ale również dla szerszego grona odbiorców, choćby dzięki portalowi internetowemu, który będzie miejscem gromadzenia i udostępniania zbiorów muzycznych Akademii.
 
2 rokeidm
Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej.
Budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej (ROKEiDM) jest usytuowany przy al. 1 Maja 4, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej siedziby Uczelni – zabytkowego Pałacu Karola Poznańskiego. Obiekt powstał z połączenia dawnej kamienicy mieszkalnej, przebudowanej i zaadaptowanej do nowych celów, oraz zaprojektowanego od podstaw nowoczesnego budynku. Obydwie części łączy pokryte szklanym dachem patio (dawne podwórze), pełniące funkcją foyer, z przeszklonym szybem windowym otoczonym otwartą klatką schodową. Całość od strony przypałacowego dziedzińca została zamknięta szklaną elewacją, w której jak w lustrze odbija się zabytkowy pałac i otaczający go park. Na czterech kondygnacjach nowego budynku znajdują się: biblioteka i fonoteka, archiwum, sala kameralna dla 200 osób, studio nagrań i laboratorium dźwiękowe, pracownie językowe, pracownie komputerowe, pracownie kształcenia słuchu i badań nad percepcją słuchową dzieła muzycznego, pracownie przeznaczone na realizację inicjatyw kulturalnych. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu to ponad 3,5 tysiąca m2. Ośrodek został zaprojektowany przez Pracownię Architektury Formart, a jego wykonawcą jest firma Mostostal Warszawa SA.

3 rokeidm

Cyfrowe Archiwum Utworów Muzycznych. Powstanie portalu internetowego pn. Cyfrowe Archiwum Utworów Muzycznych (CAUM) stanowi część projektu znaczącą pod względem promocji i rozpowszechniania kultury muzycznej. Portal umożliwi udostępnianie zdigitalizowanych zasobów muzycznych Uczelni. Zostanie podzielony na dwie części: w pierwszej będą przechowywane utwory w wersji cyfrowej zarejestrowane w pełnej jakości (z ograniczonym dostępem), w drugiej  –  utwory w wersji skompresowanej, w zakresie umożliwiającym ich odtwarzanie w Internecie zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (dostęp nieograniczony). Uzupełnieniem systemu będzie portal społecznościowy dla studentów, umożliwiający samodzielne tworzenie stron internetowych i umieszczanie plików muzycznych. Uruchomienie portalu zaplanowano w październiku 2014 roku.

Scena Letnia. Integralnym elementem projektu jest budowa Sceny Letniej w wewnętrznym dziedzińcu pałacu, ze sceną i widownią dla około 200 osób, gdzie będą się odbywać plenerowe wydarzenia kulturalne.

4 rokeidm


W SKRÓCIE O PROJEKCIE


Nazwa projektu: Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Inwestor: Akademia Muzyczna, 90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Autor projektu: FormArt S.C. Pracownia Architektury
Lokalizacja: ul. 1-go Maja 4
Pełna wartość projektu: 29.599.361 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2010 r. – 30.12.2014 r.
Wykonawca budowy: Mostostal Warszawa SA
Podstawowe dane dotyczące wielkości obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy: 1 324,4 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 3 562,8 m2
  • Kubatura: 23 587,6 m3
  • Liczba kondygnacji nadziemnych: cztery