logo projekty ue
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI „Odnowa Obszarów Miejskich”, Działanie VI.1 „Rewitalizacja obszarów problemowych”, oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi jako zespołu pałacowo-parkowego wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

palac 3

Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane obejmują: renowację elewacji pałacu, wraz ze wszystkimi balkonami, tarasami i wykuszami, renowację stolarki okiennej oraz rolet, drzwi zewnętrznych od strony dziedzińca i od strony podjazdu przy al. 1 Maja, remont podjazdu, ogrodzenia, dachu i kopuł ogrodu zimowego. Ponadto będzie przeprowadzona rewaloryzacja przypałacowego parku i dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Rewitalizacji zostanie poddany także słynny witraż znajdujący się w głównej klatce schodowej pałacu przedstawiający boginię Florę. – Zgodnie z założeniem autorów projektu chcielibyśmy, poprzez renowację pałacu i jego otoczenia, osiągnąć coś niezwykle trudnego i nieuchwytnego: chcielibyśmy ożywić przeszłość, ożywić czas, który minął. Odtworzyć oryginał wraz z czasem, który minął – wyjaśnia Kanclerz AM Agnieszka Grochulska.

palac 2

W SKRÓCIE O PROJEKCIE

Źródła finansowania projektu: Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej VI (Odnowa Obszarów Miejskich) dla działania VI.1 (Rewitalizacja obszarów problemowych)
Nakłady finansowe na realizację projektu:
całkowita wartość projektu: 22 026 393, 66 zł, w tym:  
  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 15 317 620, 37 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
  • wkład własny Akademii Muzycznej w Łodzi: 2 703 109,47 zł, czyli 15% kosztów kwalifikowanych oraz 4 005 663,82 zł – koszty niekwalifikowane. Wkład własny sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przewidziany czas realizacji projektu: 1 stycznia 2012 – 30 czerwca 2015 roku

palac 1