logotypy inwestycje sala koncertowa
Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego).
www.pois.gov.pl

Z początkiem października 2013 roku Akademia Muzyczna w Łodzi oddała do użytku nową Salę koncertową, wybudowaną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Uczelnia zyskała dla swoich studentów i pedagogów pięć i pół tysiąca metrów kwadratowych nowoczesnej i komfortowej przestrzeni do pracy i nauki, Łódź i region – nowe przyjazne miejsce dla muzyki.  – Mamy nadzieję, że wkrótce nasza nowa sala na stałe wpisze się w kulturalny pejzaż Łodzi – zapowiada rektor łódzkiej Akademii prof. Cezary Sanecki. Uroczysty koncert inauguracyjny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej AM, który 17 października poprowadzi Jerzy Swoboda, będzie pierwszym z wydarzeń wielotygodniowego festiwalu prezentującego projekty artystyczne i artystyczno-naukowe przygotowane przez pedagogów i studentów oraz zaproszonych gości.

sala koncertowa 2

UNIWERSALNA SALA KONCERTOWA

Sercem nowego budynku jest nowocześnie wyposażona Sala koncertowa, która dzięki znakomitej akustyce i wysokiej klasy nagłośnieniu stwarza komfortowe warunki do koncertów symfonicznych, oratoryjnych i kameralnych oraz nagrań różnych gatunków muzyki, szczególnie muzyki klasycznej i jazzowej. Na widowni znajduje się blisko 300 miejsc dla słuchaczy, a rozległa scena pomieści jednocześnie wielki aparat wykonawczy – 160 muzyków, w tym 80-osobową orkiestrę symfoniczną i 80-osobowy chór. Przed sceną usytuowana jest fosa dla orkiestry z zapadnią, niezbędna w realizacjach planowanych spektakli operowych i tanecznych. Ponad 300 m2 estrady i zamieszczona ponad nią kurtyna umożliwiają realizację przedstawień teatralnych. Istotną rolę odgrywa oświetlenie: w pełni zautomatyzowane i zdalnie sterowane z pomieszczenia nad widownią daje możliwość bardzo precyzyjnego operowania światłem, współdziałania z dźwiękiem oraz tworzenia interaktywnych spektakli. Multimedialne prezentacje będą realizowane m.in. w oparciu o nowoczesny system kamer, ekrany i wysokiej klasy rzutniki, umożliwiające projekcje filmów w jakości Full HD, porównywalnej z prezentacjami kinowymi.
Na techniczne zaplecze sali koncertowej składają się m.in. zascenie, magazyny instrumentów oraz funkcjonalne garderoby, wszystkie wyposażone w węzeł sanitarny i monitory systemu digital signage. System ten ułatwia koordynację przedsięwzięć artystycznych poprzez możliwość transmitowania zróżnicowanych informacji na ponad 20 monitorach znajdujących się w całym budynku.

KOMFORTOWE WARUNKI AKUSTYCZNE
Wszystkie elementy wyposażenia sali, umiejscowionej centralnie wewnątrz budynku, dla wytłumienia wszelkich zakłóceń dobiegających z zewnątrz, są podporządkowane akustyce. Wielowarstwowe, grube ściany i podłogi, konstrukcja i pokrycie foteli, liczne ustroje akustyczne, w tym efektowne kuliste soczewki widoczne nad sceną, tysiące ukrytych w ścianach rezonatorów pozwoliły osiągnąć znakomitą akustykę dostosowaną do wykonywania muzyki klasycznej: z dużym pogłosem, szlachetnym wybrzmieniem dźwięku, który równomiernie wypełnia salę. Dzięki temu wszystkie miejsca na sali – od pierwszego do ostatniego rzędu – są komfortowe pod względem odbioru muzyki.

sala koncertowa

PROFESJONALNE NAGŁOŚNIENIE I STUDIO NAGRAŃ
Zastosowany w sali wysokiej klasy system nagłośnieniowy o audiofilskich parametrach daje możliwość kwadrofonicznego odtwarzania i interaktywnego dysponowania dźwiękiem, co jest szczególnie istotne we współczesnej muzyce, gdzie operowanie panoramą dźwięku ma duże znaczenie. Doskonałej jakości mikrofony pozwalają uzyskać naturalny efekt dzięki wielorakim systemom realizacji, które można dostosowywać do wykonywanego gatunku muzycznego czy obsady. Zaawansowane rozwiązanie technologiczne w zakresie nagłośnienia oraz instalacji teleinformatycznych i elektroakustycznych otwierają nieograniczone możliwości realizacji koncertów, spektakli, nagrań oraz transmisji do telewizji, radia i internetu. System umożliwia nagłośnienie sali przy równoczesnej niezależnej realizacji transmisji na żywo, rejestracji 48-śladowej oraz wyświetlanie na telebimie bieżących realizacji ze zdalnie sterowanych kamer i rejestrację wideo.

DO BADAŃ NAUKOWYCH
Nowoczesne wyposażenie Sali koncertowej oraz znajdującego się w budynku studia nagrań stanowi znaczącą bazę umożliwiającą badania naukowe, m.in. w zakresie fizyki dźwięku i wpływu warunków akustycznych na percepcję muzyki.

DLA CELÓW DYDAKTYCZNYCH
Nowy obiekt z czterema kondygnacjami ma bogate zaplecze dydaktyczne w postaci sal ćwiczeniowych i sal prób. Mieszczą się w nim pomieszczenia przeznaczone na próby orkiestr i chórów, sale wykładowe, sale akustycznie przystosowane do zajęć dla studentów klas perkusji czy instrumentów dętych blaszanych. Dla studentek rytmiki oraz tancerzy specjalności choreografia i techniki tańca zostały zaprojektowane sale przeznaczone do zajęć ruchowych.
Budynek tworzy jeden zespół przestrzenny z istniejącym wcześniej Domem Studenckim uczelni. Powstał w ten sposób funkcjonalny kompleks, który znacznie zwiększa komfort i atrakcyjność studiowania w Akademii Muzycznej w Łodzi.

1
 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Gmach Sali koncertowej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i daje możliwość poruszania się po wszystkich kondygnacjach bez przeszkód, przy wykorzystaniu szybkobieżnych wind. Na widowni znajdują się specjalnie zaprojektowane miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy budynku znajduje się parking liczący 70 miejsc.   

Z HISTORII PROJEKTU
Projekt architektoniczny budynku, autorstwa Włodzimierza Nowakowskiego, pochodzi z 2005 r. Autorką projektu akustyki sali jest wysoko ceniona w świecie muzycznym Ewa Więckowska-Kosmala. Pierwszy etap prac budowlanych rozpoczął się jesienią 2008 r., drugi – wiosną 2010 r. i obejmował m.in. prace związane z budową sali koncertowej, prace instalacyjne, wyposażenie obiektu, w tym technologię sceny, i zagospodarowanie otoczenia obiektu. Od maja 2009 r. budowa była realizowana jako projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu to około 44 mln zł.

W SKRÓCIE O PROJEKCIE
Nazwa projektu: Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi
Inwestor: Akademia Muzyczna, 90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Autor projektu: NOW Biuro Architektoniczne sp. z o. o
Lokalizacja: Łódź, ul. Żubardzka 2a
Wykonawca budowy: REMO-BUD Łódź, ERBUD SA Warszawa
Podstawowe dane dotyczące wielkości obiektu:
  • Powierzchnia zabudowy: 5 486 m2
  • Kubatura: 34 580 m3
  • Liczba kondygnacji: cztery
Źródła finansowania projektu: Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2007-2013 w ramach XI Osi Priorytetowej Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Nakłady finansowe na realizację projektu:
  • Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 30 191 194,60 zł
  • Całkowita wartość projektu: 44 634 765,40 zł, w tym: 
  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 490 568,35 zł
  • dofinansowanie z budżetu państwa (wkład krajowy) : 4 700 626,25 zł
  • pozostałe środki: 14 443 570,80 zł
  • Okres realizacji projektu: 23 maja 2009 – 30 września 2013 roku
Wybrane materiały prasowe: