Historia

 
Historia Akademii Muzycznej w Łodzi sięga początków XX wieku. Powstało wówczas Konserwatorium Muzyczne Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, skupiające grono wybitnych muzyków i pedagogów. Po II wojnie światowej łódzka uczelnia została reaktywowana, początkowo jako Państwowe Konserwatorium Muzyczne (18 kwietnia 1945 r.), a następnie jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (od kwietnia 1946 r.).

Pierwszym Rektorem Szkoły został prof. Kazimierz Wiłkomirski, a prorektorem prof. Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. W tym czasie istniały cztery wydziały: Dziekanem Wydziału I (Teorii, Kompozycji i Dyrygentury) był prof. Kazimierz Sikorski, dziekanem Wydziału II (Instrumentalnego) prof. Maria Wiłkomirska, dziekanem Wydziału III (Wokalnego) prof. Adela Comte-Wilgocka, dziekanem Wydziału IV (Pedagogicznego) prof. Mieczysław Kacperczyk.

W 1982 r. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna otrzymała nazwę Akademii Muzycznej. W roku 1999 Akademia przyjęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

Intensywny rozwój artystyczny i naukowy uczelnia zawdzięcza znakomitym muzykom, wybitnym pedagogom i niezwykłym osobowościom swoich kolejnych rektorów. Byli to kolejno profesorowie:
 • Kazimierz Wiłkomirski (1945-1947)
 • Kazimierz Sikorski (1947-1954)
 • Mieczysław Drobner (1954-1957)
 • Kiejstut Bacewicz (1957-1969)
 • Zenon Płoszaj (1969-1981)
 • Zygmunt Gzella (1981-1987)
 • Aleksander Kowalczyk (1987-1993)
 • Bogdan Dowlasz (1993-1999)
 • Anna Wesołowska - Firlej (1999-2005)
 • Antoni Wierzbiński (2005-2012)
 • Cezary Sanecki (2012-2020).
Przez 21 lat obowiązki prorektora pełnił prof. Franciszek Wesołowski.