Dokumenty akademii
 

 • UWAGA! ABY POBRAĆ Z TEJ PODSTRONY PLIKI PDF
  PO KLIKNIĘCIU W LINK DO PLIKU NALEŻY PODAĆ LOGIN I HASŁO
 • Statut
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin organizacyjny
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin porządkowy
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin pracy
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów 2019/2020
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów 2018/2019
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów podyplomowych 2019/2020
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów podyplomowych
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Studium Pedagogicznego 2019/2020
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Studium Pedagogicznego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Samorządu Studenckiego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Samorządu Doktorantów
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Senackiej Komisji Wydawniczej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów pobierz
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
  wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Cyfrowego Archiwum Muzycznego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin korzystania ze stanowisk studenckich
  w Pracowni Kształcenia Słuchu

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenia JM Rektora
  w sprawie zachowania wymogu finansowania wydarzeń artystycznych
  z pozyskanych na ten cel środków
  pobierz
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowych
  pobierz
 •  
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie Regulaminu wykonywania nagłośnień i nagrań
  pobierz
 • Regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań
  przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

  załącznik do zarządzenia Nr 3/2017 JM Rektora AM pobierz
 •  
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie obiegu informacji na terenie Akademii
  i rozpowszechniania informacji o Uczelni
  pobierz
 • Zarządzenie nr 21/2019 JM Rektora
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 22/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 23/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania Rad Instytutów

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 24/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania Rad Instytutów

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 25/2019 JM Rektora
  w Regulamin pracy pedagogów akompaniatorów

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
   
 • Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
  z dn. 20 września 2019 r. ze zmianą z dn. 13 listopada 2019 r.,
  dotyczącą postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  pobierz plik .pdf
 • Regulamin Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
  w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  pobierz plik .pdf
 • Wzór podania ws. wyznaczenia promotora, promotorów
  lub promotora pomocniczego
  pobierz plik .pdf
 • Koncepcja pracy doktorskiej pobierz plik .pdf
   
 • Zarządzenie nr 27/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania członków Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 28/2019 JM Rektora
  w sprawie Regulaminu Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
   
 • Zarządzenie nr 29/2019 JM Rektora
  w sprawie Regulaminu organizowania wydarzeń i korzystania z sal koncertowych

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  organizowania wydarzeń i korzystania z sal koncertowych

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
   
 • Zarządzenie nr 32/2019 JM Rektora
  w sprawie aktualizacji Regulaminu Domu Studenckiego

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  Domu Studenckiego

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
   
 • Regulamin
  potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
   
 • Zarządzenie nr 4/2020 JM Rektora
  w sprawie zmiany zarządzenia na 10/2019

  (powołanie Zespołu ds. ewaluacji jednostek) pobierz
   
 • Zarządzenie nr 5/2020 JM Rektora
  w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów
  studentów, doktorantów i pracowników AM w Łodzi pobierz
   
 • Zarządzenie nr 6/2020 JM Rektora
  w sprawie odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pobierz
   
 • Zarządzenie nr 7/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  z wykorzystaniem technologii informatycznych pobierz
 • Załącznik do Zarządzenia nr 7/2020 JM Rektora
  Procedura uzyskania hasła do studenckiego konta pocztowego pobierz
   
 • Zarządzenie nr 8/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz