W tym roku akademickim rozpoczynają się prace zmierzające do opracowania misji, wizji i strategii Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na lata 2013-21. W październiku 2012 r. zostanie powołany specjalny zespół ds. strategii i rozwoju Uczelni, który opracuje główne cele strategiczne do realizacji w najbliższej przyszłości.

 

RektorMam nadzieję, że ten dokument przyczyni się do poprawy funkcjonowania naszej Akademii, zwiększenia jakości oferty edukacyjnej i artystyczno – naukowej, a także umocni miejsce naszej Uczelni w regionie, Polsce i za granicą.

Wszystkich pracowników i studentów AM w Łodzi zachęcam do udziału w tym przedsięwzięciu i czynnego włączenia się do prac nad opracowaniem tego dokumentu.

JM REKTOR
prof. Cezary Sanecki

Strategia rozwoju Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na lata 2013-2021:

Strategie wydziałowe: