kierunek: MUSICAL I CHOREOGRAFIA
specjalność: wokalistyka estradowa
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich którzy posiadają wyjątkowe predyspozycje wokalne i pragną pogłębiać swoją wiedzę i praktykę pod kierunkiem wybitnych specjalistów w obszarze szeroko rozumianej wokalistyki estradowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów pierwszego stopnia w specjalności wokalistyka estradowa jest wszechstronnie przygotowany do pracy zarówno w studio (wokalista sesyjny), jak i na estradzie (solista, background-vocal). Porusza się w kluczowych stylistykach obszaru muzyki estradowej, świadomie kreuje swój wizerunek na scenie, w sposób czytelny porozumiewa się językiem fachowym z muzykami (sekcja rytmiczna), posiada umiejętność podstawowego zapisu formy utworu wokalno-instrumentalnego, jego stylistycznego doboru, interpretacji oraz improwizacji. Potrafi wykorzystywać w pracy studyjnej główne elementy przetworników i urządzeń do wzbogacania i tworzenia elektronicznych zapisów kreacji wokalnych. Zna podstawowe zasady prawa autorskiego.

EGZAMINY WSTĘPNE
  •  EGZAMIN KIERUNKOWY
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH
Należy przygotować 2 piosenki zróżnicowane stylistycznie jedną w języku polskim, drugą w języku angielskim.
  • EGZAMINY PODSTAWOWE
BADANIE PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH
EGZAMIN Z DYKCJI I RECYTACJI
Należy przygotować wiersz lub fragment prozy o czasie trwania ok. 1,5 minuty

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku studiów.

INFORMACJE DODATKOWE
(dla studiów niestacjonarnych)
  • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
  • Czas trwania nauki: 6 semestrów
  • Opłaty: nie mniej niż 5100 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł