Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Budynek ROKEiDM, al. 1 Maja 4, wstęp wolny
1–2 marca 2018 roku

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta w Łodzi zaprasza w dniach 1-2 marca 2018 roku do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu KONTEKSTY KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji muzycznej.

Celem konferencji jest stworzenie naukowej platformy wymiany poglądów, myśli, doświadczeń, wyników badań oraz praktycznych rozwiązań ukierunkowanych na podnoszenie jakości edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, a także kształcenia zawodowego nauczycieli muzyki. Konferencja będzie stanowić szeroką, interdyscyplinarną debatę służącą wymianie poglądów przedstawicieli nauki i kultury.

patronat honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

patronat medialny:

Wychowanie muzyczne

 

PROGRAM KONFERENCJI

Jeśli nie podano inaczej, obrady konferencji odbywają się w Sali Kameralnej AM przy al. 1 Maja 4. Panele III i IV (1 marca) oraz VI i VII (2 marca) odbywają się jednocześnie w salach budynku AM przy al. 1 Maja 4.

 
czwartek, 1 marca 2018 roku

godz. 9.00 – 9.45 | rejestracja uczestników konferencji

godz. 10.00 | Otwarcie Konferencji
JM Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Cezary Sanecki
Dziekan Wydziału I dr hab. Marcin Wolniewski

 
10.00 – 12.00 PANEL I

moderatorzy:
prof. dr hab. Agata Jarecka (AM Łódź)
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. nadzw. (WSA Bielsko-Biała)

 • Ewa Kumik (AM Łódź)
  Konferencja „Konteksty kształcenia muzycznego” w perspektywie minionego czasu 2010–2017
 • Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)
  Pedagog muzyki w świecie wartości
 • Krystyna Ferenz (WSHE Brzeg)
  Edukacja artystyczna jako kształtowanie kompetencji odbiorcy. Paradygmaty badawcze
 • Jadwiga Uchyła-Zroski (WSA Bielsko-Biała)
  Cisza jako atrybut pedagogiczny i muzyczny

12.00 – 12.30 | dyskusja, przerwa kawowa

 
12.30 – 14.00 PANEL II

moderatorzy:
dr hab. Małgorzata Suświłło (UW-M Olsztyn)
dr hab. Rafał Majzner (AT-H Bielsko-Biała)

 • Mirosław Grusiewicz (UMCS Lublin)
  Edukacja muzyczna − w stronę współczesnej kultury
 • Agata Jarecka (AM Łódź)
  Przygotowanie utworu do wykonania scenicznego z perspektywy koncertującego artysty i pedagoga
 • Andrzej Mitas (PŚ Gliwice)
  Analiza formalna barwy głosu w kontekście antropometrycznym
 • Grzegorz Mania (SPMK Kraków)
  Wykorzystanie twórczości chronionej w dydaktyce – uwagi o dozwolonym użytku dydaktycznym
 • Rafał Ciesielski (UZ Zielona Góra)
  Szkolne koncerty edukacyjne – duchy przeszłości czy szansa na przyszłość?

14.00 – 16.00 | przerwa obiadowa

 
16.00 – 18.00 PANEL III | sala 3.30 (Budynek AM, al. 1 Maja 4)

moderatorzy:
prof. zw. dr hab. Krystyna Juszyńska (UMFC Warszawa)
dr Grzegorz Mania (Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów)

 • Krystyna Juszyńska (UMFC Warszawa)
  Walory dydaktyczne utworów fortepianowych dla dzieci Miłosza Magina (1929-1999)
 • Monika Gardoń-Preinl (AM Kraków), Grzegorz Mania (SM I st. Dobczyce)
  Czytanie a vista w szkole muzycznej II stopnia
 • Piotr Różański (AM Kraków)
  Rola fortepianu dodatkowego w procesie kształcenia artystycznego
 • Agnieszka Kościelak-Nadolska (AM Łódź)
  Problematyka pamięci mięśniowej w kontekście przygotowania utworu muzycznego
 • Krzysztof Suwald (AM Łódź)
  Wykorzystanie polskiego folkloru w kolejnych etapach procesu dydaktycznego nauki gry na fortepianie
 • Hubert Mitura (AM Łódź)
  Analiza podręcznika „Dziecko przy fortepianie” Idy Leszczyńskiej i Władimira Porockiego – przykład praktycznego zastosowania wskazówek zawartych w metodzie Chopina
 • Kamil Szulc (AM Łódź)
  Adaptacja w zawodzie nauczyciela gry na instrumencie
 • Alexandra Butor (OSM I st. Wrocław)
  Trema pozytywna – budowanie odpowiedniego nastawienia do publicznego występu jako jeden z elementów efektywnego kształcenia w szkole muzycznej
 
16.00 – 18.00 PANEL IV

moderatorzy:
prof. dr hab. Krystyna Ferenz (WSHE Brzeg)
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. nadzw. (UZ Zielona Góra

 • Lidia Kataryńczuk-Mania (UZ Zielona Góra)
  Profesjogram nauczyciela
 • Bożena Wagner (AM Łódź)
  Edukacja muzyczna w Polsce na tle szkolnictwa innych krajów
 • Marcin Michalak (UW-M Olsztyn)
  Edukacja muzyczna w Finlandii – na przykładzie Uniwersytetu w Oulu
 • Aleksandra Jacukowicz (IMP Łódź)
  Dobre praktyki w zakresie wspierania zdrowia i samopoczucia studentów w edukacji muzycznej na przykładzie oferty Królewskiego Konserwatorium w Hadze
 • Monika Gubała (SM I st. Dobczyce)
  Znaczenie szkół muzycznych w środowisku społecznym
 • Rafał Sowik (AM Łódź)
  Porównanie programów nauczania muzyki w klasie trzeciej gimnazjum i klasie siódmej szkoły podstawowej oraz wybranych podręczników
 • Kinga Borowska (AM Łódź)
  Adaptacja młodego nauczyciela-wokalisty do pracy zawodowej
 • Mateusz Strzelecki (AM Łódź)
  Adaptacja początkującego nauczyciela w pracy zawodowej – refleksje skrzypka
 
18.30 – Koncert zespołu THE SINGING HEADS

dyrygent – Mariusz Lewy
Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32, wstęp wolny

program koncertu – kliknij

 

piątek, 2 marca 2018 roku
 
9.00 – 11.00 PANEL V

moderatorzy:
prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak (AM Łódź)
dr Aleksandra Zeman (UŚ Katowice)

 • Beata Cywińska (AM Łódź)
  Edukacja muzyczna młodzieży wobec oczekiwań współczesnego społeczeństwa
 • Elżbieta Szubertowska (UKW Bydgoszcz)
  Zespołowe muzykowanie młodzieży szkół średnich (tendencje i dynamika przemian)
 • Alicja Delecka-Bury (ASz Szczecin)
  „Repertuar kulturalnego człowieka” – utopia ustawodawcy. Rozważania o podstawie programowej z muzyki
 • Joanna Glenc (UŚ Katowice)
  Śpiew chóralny w szkolnictwie ogólnokształcącym jako czynna forma uprawiania muzyki i sposób jej upowszechnienia
 • Aleksandra Zeman (UŚ Katowice – Cieszyn)
  Komunikacja między wykonawcą a słuchaczem podczas koncertu chóralnego
 • Jakub Kozik, Kamil Laszuk, Ida Laszuk (Warszawa)
  Prezentacja urządzenia dydaktycznego MUSICON

11.00 – 11.30 | dyskusja, przerwa kawowa

 
11.30 – 14.00 PANEL VI

moderatorzy:
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)
dr hab. Mirosław Grusiewicz (UMCS Lublin)

 • Małgorzata Suświłło (UW-M Olsztyn)
  Zaangażowanie w muzykę jako determinanta rozwoju muzykalności dziecka
 • Beata Bonna (UKW Bydgoszcz)
  Wspieranie rozwoju muzycznego dziecka w okresie prenatalnym przez matki dawniej i obecnie
 • Magdalena Gąsior, Anna Kłos (AM Łódź)
  Jak ukształtować profesjonalnego artystę muzyka? Metody zachęcania dzieci i młodzieży do kreatywnego i profesjonalnego podejścia do muzyki
 • Dominika Lenska (AM Katowice)
  Śpiewy dziecięce jako odrębna warstwa stylistyczna
 • Natalie Moreno-Kamińska (UŁ Łódź)
  Muzyka a zabawa – edukacja muzyczna w społeczeństwie ponowoczesnym
 • Ewa Kochanowska (AT-H Bielsko-Biała)
  Wiedza dzieci rozpoczynających naukę w szkole na temat wybranych pojęć muzycznych
 • Milena Wiśniewska (AM Gdańsk)
  Badania nad zdolnością do słyszenia absolutnego u osób niewidomych
 • Elżbieta Nowicka (Poznań)
  Arteterapia – jako narzędzie do odnajdywania tożsamości człowieka
 • Emilia Kuligowska (UZ Zielona Góra)
  Nauczyciel-dziecko-rodzice w procesie edukacji muzycznej
 
11.30 – 14.00 PANEL VII | sala 3.30 (Budynek AM, al. 1 Maja 4)

moderatorzy:
dr hab. Elżbieta Szubertowska (UKW Bydgoszcz)
dr Alicja Delecka-Bury (ASz Szczecin)

 • Małgorzata Kaniowska (UŚ Katowice)
  Dyrygent – artysta, mentor, lider
 • Elżbieta Aleksandrowicz (AM Łódź)
  Muzyka Krzysztofa Komedy inspiracją do tworzenia improwizowanych i skomponowanych etiud ruchowych
 • Rafał Majzner (AT-H Bielsko-Biała)
  Problemy techniczne w wykonawstwie wczesnych opusów wokalnych Karola Szymanowskiego
 • Tadeusz Formela (AP Słupsk)
  Problemy wykonawcze w dawnej muzyce chóralnej
 • Jakub Neske (UMFC Warszawa)
  Konfrontacja i poddanie się ocenie jako element profesjonalnego kształcenia – znaczenie konkursów muzycznych
 • Aleksandra Pawłowska (AM Łódź)
  Czy twórczości można (się) nauczyć?
 • Tomasz Król (AM Łódź)
  Kształtowanie frazy muzycznej jako składowa procesu uczenia gry na instrumentach smyczkowych 
 •  
 • Anna Andruchowycz (NIFC Warszawa)
  Działalność edukacyjna Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina skierowana do nauczycieli
 • Stella Kaczmarek (AM Łódź)
  Trening mentalny i wyobrażeniowy studentów wydziału instrumentalnego i wokalnego

14.00 – 15.00 | dyskusja, przerwa kawowa

 
15.00 – 16.30 PANEL VIII

moderatorzy:
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM (AM Łódź)
dr Ewa Kumik (AM Łódź)

 • Ilona Dulisz (UW-M Olsztyn)
  Projekty edukacyjne w Roku Feliksa Nowowiejskiego
 • Piotr Baron (PWSZ Nysa)
  Zasoby współczesnego nauczyciela muzyki
 • Karina Marszałek (AMR Gdynia)
  Interdyscyplinarny charakter pracy nauczyciela muzyki w szkole podstawowej
 • Marcin Wolniewski, Stella Kaczmarek (AM Łódź)
  Osobowościowe, emocjonalne i społeczne uwarunkowania profesjonalnych muzyków
 • Martyna Romanowicz (UŁ Łódź)
  Wzmożona pobudliwość psychiczna wśród osób uzdolnionych muzycznie

16.30 | dyskusja

17.00 | zamknięcie obrad

 

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu KONTEKSTY KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO