Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Władysława Kędry

 
Fundator nagród:
C. Bechstein

Wyróżnienia:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 
GRUPA I

I NAGRODA (400 EURO)
PIOTR CZERWIŃSKI
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
Pedagog prowadzący: Elżbieta Pasierowska-Kołodziej

II NAGRODA (300 EURO)
JAN WIDLARZ
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie
Pedagog prowadzący: Irina Rumiancewa-Dabrowski

III NAGRODA (200 EURO)
LUDWIK WIŚNIEWSKI
Państwowa Szkoła Muzyczna I I II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku
Pedagog prowadzący: Barbara Sąsiadek

WYRÓŻNIENIE (nagroda rzeczowa)
MICHAŁ SELWESIUK
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu
Pedagog prowadzący: Małgorzata Jasińska

NAGRODA
Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi
za najlepsze wykonanie sonaty klasycznej*

JAN WIDLARZ

NAGRODA
Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi
za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina**

PIOTR CZERWIŃSKI

 
GRUPA II

I NAGRODA (500 EURO)
MAREK JEUTNER
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach
Pedagog prowadzący: Grzegorz Machura

II NAGRODA (400 EURO)
KAMILA SACHARZEWSKA
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach
Pedagog prowadzący: Anna Borkowska

III NAGRODA (300 EURO)
ANTONI KAWECKI
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Zenona Brzewskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie
Pedagog prowadzący: Irina Rumiancewa-Dabrowski

WYRÓŻNIENIA I stopnia (nagrody rzeczowe)
SZYMON DRABIŃSKI
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Zenona Brzewskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie
Pedagog prowadzący: Karol Radziwonowicz
KAROLINA KUŚMIERZ
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach
Pedagog prowadzący: Anna Borkowska
JAN PILTZ
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
Pedagog prowadzący: Paweł Zawadzki

WYRÓŻNIENIA II stopnia (nagrody rzeczowe)
BARBARA DONDAJEWSKA
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu
Pedagog prowadzący: Magdalena Wiśniewska
KLARA JACHIMCZAK
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
Pedagog prowadzący: Bogusława Porębska
JAKUB MADYNIAK
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu
Pedagog prowadzący: Alicja Słupska
JAN WALCZAK
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
Pedagog prowadzący: Elżbieta Pasierowska-Kołodziej

NAGRODA
Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi
za najlepsze wykonanie sonaty klasycznej*

KAMILA SACHARZEWSKA

NAGRODA
Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi
za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina**

MAREK JEUTNER

 
* Nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi:
Grupa I: tablet Lenovo, Frederick Niecks – Fryderyk Chopin jako człowiek i muzyk, Ludvig van Beethoven – Sonaty fortepianowe (zeszyt 1), Sergiusz Rachmaninow – Etudes Tableaux
Grupa II: tablet Lenovo, Frederick Niecks – Fryderyk Chopin jako człowiek i muzyk, Ludvig van Beethoven – Sonaty fortepianowe (zeszyt 2), Franz Liszt – Transcendental Studies

** Nagrody Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi:
Nagrody identyczne dla obu grup: wydania źródłowo-krytyczne zredagowane przez Jana Ekiera i Pawła Kamińskiego na podstawie rękopisów i kopii zatwierdzonych przez samego Chopina i pierwszych wydań, 7 sztuk: mazurki, scherza, walce, nokturny, sonaty, ballady, etiudy

 

 

 

Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza uczniów szkół muzycznych II stopnia na drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Władysława Kędry, który odbędzie się w Łodzi w dniach 19-21 maja 2018 roku.

W związku z ogromnym zainteresowaniem i dużą liczbą zgłoszeń przesłuchania konkursowe odbywać się będą już od 19 maja bieżącego roku. Wszystkie przesłuchania odbywające się w ramach konkursu są otwarte dla publiczności.

Jury składać się będzie z pedagogów Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Przewodniczącym Jury jest prof. AM dr hab. Mariusz Drzewicki – Kierownik Katedry Fortepianu.

 
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH

 
C. Bechstein  
Partnerem Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Władysława Kędry dla Szkół Muzycznych II stopnia
jest C. Bechstein.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

I
 1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Dyrektorem Konkursu jest Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi dr hab. Mariusz Drzewicki.
II
   Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
w dniach 20-21 maja 2018 roku.
III
  Konkurs przeznaczony jest dla pianistów, uczniów szkół muzycznych II stopnia. Konkurs będzie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I KATEGORIA – uczniowie klas 1-3
 • II KATEGORIA – uczniowie klas 4-6
IV
 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy wysłać do 20 kwietnia 2018 roku, korzystając z formularza zgłoszeniowego – do pobrania
 2. Do formularza należy dołączyć:
  • kopię dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata (np. legitymacja szkolna),
  • notkę biograficzną,
  • dowód wniesienia opłaty konkursowej.
 3. Dokumentację należy przesłać:
  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • lub
  • pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
   Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
   ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
   z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry”
 4. Wpisowe w wysokości 100 zł należy przelać na konto:
  Bank PEKAO SA, nr rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  z dopiskiem „ Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Władysława Kędry”
  Wszystkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 6. Przy dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia selekcji kandydatów na podstawie notek biograficznych i osiągnięć artystycznych.
  Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do przesłuchań, otrzymają zwrot opłaty konkursowej.
V
  Zgłoszenia nadesłane w terminie do 20 kwietnia 2018 roku będą poddane weryfikacji przez Komisję Przyjęć, która ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji. Komisję powoła Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
VI
 1. O przyjęciu lub nie przyjęciu zgłoszenia kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w terminie do 1 maja 2018 roku.
 2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Kandydaci, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów transferu.
VII
  Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Dyrekcję Konkursu swoje prawa autorskie związane z:
  • wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
  • prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi), utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie.
VIII
 1. Koszty podróży, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy.
 2. Uczestnicy Konkursu będą mieli możliwość korzystania z sal do ćwiczeń oraz odbycia próby akustycznej w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, w której odbędą się przesłuchania konkursowe.
IX
 1. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do Biura Konkursu w dniu określonym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatorów.
 2. Uczestnik, który z ważnych powodów opóźni swoje przybycie na Konkurs, może zostać decyzją Przewodniczącego Jury dopuszczony do przesłuchań poza obowiązującą kolejnością.
X
 1. Konkurs będzie przeprowadzony w jednym etapie w dwóch kategoriach wiekowych.
 2. Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie występu drogą elektroniczną do 5 maja 2018 roku.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się z udziałem publiczności w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4.
XI
 1. Przewidziane są nagrody, także w formie występów na koncertach z cyklu „Estrada Młodych”.
 2. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureatów Konkursu.
XII
 1. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem.
 2. Jury będzie pracowało według regulaminu przyjętego na pierwszym zebraniu.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 4. Regulamin Konkursu nie może ulec zmianie.
 5. Jurorzy nie będą oceniać swoich byłych i obecnych uczniów.
XIII
   Konkurs może być odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów, nie później jednak niż
do dnia 15 kwietnia 2018 roku
  . W takim przypadku opłaty konkursowe zostaną zwrócone kandydatom.
XIV – PROGRAM KONKURSU
   Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które należy wykonać z pamięci w kolejności podanej w zgłoszeniu. Kolejność utworów jest dowolna. Ewentualne zmiany w programie będą uwzględniane po uprzednim  zgłoszeniu, najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Konkursu i akceptacji Przewodniczącego Jury.

    

I KATEGORIA (czas trwania do 20 minut)
   1. J. S. Bach: Preludium i fuga (z Das Wohltemperierte Klavier, tom I lub II), albo Inwencja 3-głosowa, lub dwie części Suity.
   2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
   3. Dowolnie wybrana etiuda wirtuozowska.
   4. F. Chopin – dowolnie wybrany utwór.
II KATEGORIA (czas trwania do 25 minut)
  1. J. S. Bach – Preludium i fuga (z Das Wohltemperierte Klavier, tom I lub II).
  2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).
  3. F. Chopin – dowolnie wybrana etiuda (z wyjątkiem etiud E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6, cis-moll op. 25 nr 7 oraz etiud Methode des Methodes).
  4. F. Chopin – dowolnie wybrany utwór.
   
XV – KONTAKT
   Wszystkie pytania prosimy kierować na adres Biura Konkursu:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 • Informacja prasowa o Konkursie pobierz

 

 • Poprzednia edycja Konkursu zobacz

 

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny