Szanowni Państwo PT Pedagodzy,
W związku z mijającym kolejnym okresem sprawozdawczym, proszeni jesteście Państwo o wprowadzenie lub uzupełnienie danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych z pierwszego półrocza 2018 roku do systemu sprawozdawczości elektronicznej „e-sprawozdanie”. Dane należy wprowadzić i zatwierdzić do dnia 30 czerwca 2018 r.
Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzali na bieżąco proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne zatwierdzenie, gdyby jeszcze były niezatwierdzone.

Serdecznie pozdrawiam, życząc owocnej rekrutacji podczas egzaminów wstępnych, a następnie udanego wypoczynku w zbliżającym się okresie urlopowym.

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju
prof. dr hab. szt. muz. Ziemowit Wojtczak

 

Informuję, że podania (na specjalnych drukach – druki do pobrania na stronie internetowej uczelni www.amuz.lodz.pl w zakładce Pedagodzy – ogłoszenia oraz Administracja – ogłoszenia lub u p. Sylwii Lewandowskiej (mały domek) pok. nr 69) o dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego wypoczynku letniego pracowników i dzieci należy składać w terminie do 15 maja 2018 r. u pani Sylwii Lewandowskiej w pokoju nr 69 (mały domek).

Osoby ubiegające się o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla siebie i dzieci według wyższej skali dofinansowania, zobowiązane są do okazania zeznania rocznego za rok 2017 (PIT-37 lub PIT-38) złożonego do Urzędu Skarbowego (wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie z pracownikiem).
Nieokazanie kopii zeznania rocznego spowoduje rozpatrzenie wniosku według najniższej skali dofinansowania.

Uwaga!
Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci nastąpi na podstawie dostarczonych faktur za wykupione przez pracowników skierowania.

Podania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane!

Kanclerz
mgr Agnieszka Grochulska

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Szanowni i Drodzy Państwo!

Pozwalam sobie przypomnieć o Drodze Krzyżowej w najbliższy piątek, 23 marca 2018, o godz. 19.00 z kościoła św. Faustyny przy pl. Niepodległości 1 do pl. św. Jana Pawła II. Niestety z powodu tego, że prowadzę w tym czasie rekolekcje wielkopostne, nie będę obecny, a o czuwanie nad całością naszą poprosiłem księdza Przemysława Górę, duszpasterza akademickiego (najwyższy ksiądz – nietrudno go wypatrzeć).

W Wielki Wtorek, 27 marca 2018, będzie miało miejsce nasze zapowiadane spotkanie z Księdzem Arcybiskupem, na które serdecznie zapraszam.

Duszpasterstwo Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na spotkanie z metropolitą łódzkim pracowników wyższych uczelni. Będzie miało ono miejsce we wtorek 27 marca 2018. o godz. 19.00 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” (Łódź, ul. ks. I. Skorupki 5).
Program wtorkowego spotkania będzie następujący:

 1. godz. 1900 – Eucharystia.
 2. godz. 1945 – konferencja arcybiskupa prof. dra hab. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego: „Ewangelizacja i tradycja”.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia - in Christo
ks. dr Janusz Lewandowicz
Archidiecezjalny Duszpasterz Pracowników Nauki

Uprzejmie przypominamy o odbiorze rozliczeń podatku dochodowego PIT za rok 2018. Druki odebrać można w sali nr 72 w kordegardzie (płace) w godzinach pracy biura.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w programie naszych spotkań nastąpiła zmiana. Spotkanie z Księdzem Arcybiskupem zamiast w lutym będzie miało miejsce w ostatni wtorek marca (27 III).
Najbliższe spotkanie Duszpasterstwa Pracowników Nauki będzie miało miejsce we wtorek (27 II) i poprowadzi je Pan Profesor Artur Zaguła, wygłaszając referat pt.: "Regionalne odmiany architektury sakralnej polskiego gotyku". Serdecznie na nie zapraszam o zwykłej porze, tzn.:

 • godz. 19.00 – Msza Święta
 • ok. godz. 19.45 – prelekcja

Z wyrazami szacunku,
ks. dr Janusz Lewandowicz
Archidiecezjalny Duszpasterz Pracowników Nauki

 

Szanowni Państwo,
przypominam, że opis merytoryczny powinien zawierać, obok potwierdzenia zgodności operacji ze stanem faktycznym, wskazanie zewnętrznego źródła finansowania jeśli takie ma miejsce.
W szczególności chodzi o:

 • reklamacje,
 • rękojmie (gwarancje),
 • zgłoszone szkody w ramach polis ubezpieczeniowych,
 • środki wynikające z ofert/umów, w tym w ramach Projektów, jak np. delegacje, które zgodnie z zapisami ofert/ umów pokrywa oferent/wykonawca itp.

W przypadku delegacji pracowników, WNIOSEK na podstawie którego Dział Kadr wystawia delegację sporządza Dział Merytoryczny prowadzący całość spraw, którym dana delegacja ma służyć.

Małgorzata Myślińska
Kwestor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 27.12.2017
  JM Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
 • Druk oświadczenia o kosztach twórczych pobierz plik .doc

 

Uprzejmie proszę wszystkich Pedagogów o odbieranie przydziałów godzin dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018 oraz rozliczenie godzin ponadwymiarowych wypracowanych w I semestrze.
Rozliczenia należy składać w dziale osobowym (Pałac, I piętro, pokój nr 24) do dnia 15 marca 2018 roku na nowych drukach do pobrania tutaj.

Mirosława Kożuchowska

 

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2018 r. działa na Wydziale Instrumentalnym czasopismo internetowe „Symfonia”.
Można w nim zamieszczać artykuły naukowe oraz inne prace naukowo-artystyczne. Poniżej znajdą Państwo potrzebne informacje dotyczące procedury zgłaszania materiałów do wydawnictwa oraz regulamin wydawniczy.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Tomasz Król, prof. AM
Dziekan Wydziału Instrumentalnego

 

 

Szanowni Państwo P.T. Pedagodzy Akademii Muzycznej w Łodzi,

W związku ze zbliżającym się kolejnym końcem okresu sprawozdawczego, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie oraz zatwierdzenie Państwa osiągnięć za rok 2017 w systemie 'e-sprawozdanie' do dnia 6 stycznia 2018 r.

Korzystając z okazji, życzę Państwu Spokojnych, Radosnych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym – 2018 – Roku.

Ziemowit Wojtczak
Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju

 

 • Informacja o Nagrodach PAN
  za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju nauki dla młodych uczonych
  pracujących na terenie województwa łódzkiego pobierz plik .pdf

 

Uprzejmie proszę wszystkich Państwa Pedagogów o złożenie do Pani Mirosławy Kożuchowskiej (Dział Spraw Osobowych) do dnia 6 listopada 2017 indywidualnego planu zajęć. Dokument powinien być wydrukowany dwustronnie i podpisany.

  W planie zajęć proszę uwzględnić godziny konsultacji:
 • wykładowcy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin – 2 godziny dydaktyczne
 • wykładowcy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin – 1 godzina dydaktyczna

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

Konsultacje psychologiczne
dla Studentów i Pedagogów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
w roku akademickim 2017/2018
mgr Marta Kozińska-Lipińska

Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082
Konsultacje odbywają się w sali nr 85, Pałac Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 32

 

  Celem konsultacji psychologicznych jest:
 • udzielanie pomocy psychologicznej,
 • pomoc w zrozumieniu i rozwiązywaniu doświadczanych trudności oraz sytuacji kryzysowych,
 • rozmowy wspierające, motywujące, ukierunkowane na rozwój
 • porady psychologiczne (m.in. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, z trudnościami, ze stresem),
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiednich specjalistów.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie wykonywania nagłośnień i nagrań przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

 

 • Aktualny regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań przejdź
 • Aktualny druk zlecenia nagrań przejdź

 
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. studenckich i artystycznych

 

Szanowni Państwo PT Pedagodzy,

W związku z mijającym kolejnym okresem sprawozdawczym, proszeni jesteście Państwo o wprowadzenie lub uzupełnienie danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych z drugiego półrocza 2016 roku do systemu sprawozdawczości elektronicznej „e-sprawozdanie”. Dane należy wprowadzić i zatwierdzić do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzili proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne ponowne zatwierdzenie, ponieważ w ostatnich dniach były jeszcze wprowadzane drobne korekty do struktury programu.

Poniżej oraz w zakładce „Do pobrania” znajduje się w pliku pdf skrócony przewodnik po programie, w którym znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące programu „e-sprawozdanie”.

Jednocześnie przypominam, że obowiązek składania sprawozdań ze swojej działalności artystycznej i naukowej wynika bezpośrednio z zapisu w § 119 Statutu naszej uczelni oraz delegujących do tego zapisu teksów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i odpowiednich rozporządzeń MNiSW.

Z życzeniami udanego 2017 roku,
Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju
prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

 

 

Szanowni Państwo

W związku z przewidywaną na koniec roku 2016 oceną nauczycieli akademickich, wszyscy pedagodzy, którzy jeszcze nie złożyli ankiety sprawozdawczej nauczyciela akademickiego, proszeni są o niezwłoczne jej wypełnienie i dostarczenie do p. Małgorzaty Wiech. Ankietę proszę przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i złożyć w formie papierowej w Dziale Spraw Osobowych – pokój nr 24 w Pałacu ul. Gdańska 32. Druk należy wypełnić za okres 1.01.2014 – 31.12.2015. Osoby, które są zatrudnione w Uczelni krócej niż podany okres, powinny sprawozdać swoje dokonania tylko od momentu zatrudnienia.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

Informujemy Państwa, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej. Wystawione przez lekarza e-zwolnienie będzie dostarczone do płatników składek przez skrzynkę podawczą ZUS na profilu informacyjnym płatnika.
Akademia Muzyczna w Łodzi uzyskała dostęp do odbioru zwolnień lekarskich (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Z chwilą wystawienia przez lekarza elektronicznego zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie pobierał druku zwolnienia i nie będzie zobowiązany do przekazania go Akademii.

Kanclerz AM
mgr Agnieszka Grochulska