DOKUMENTY DO POBRANIA
 • Oświadczenie o niekaralności pobierz
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz

 

KONKURSY
 
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w specjalności fortepian jazzowy
  18 maja 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w specjalności gitara jazzowa
  18 maja 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w specjalności gra na altówce
  5 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w specjalności gra na flecie
  5 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego w specjalności gra na trąbce
  5 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego w specjalności gra na saksofonie
  5 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w specjalności gra na skrzypcach
  5 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w specjalności gra na tubie
  5 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności gra na harfie
  5 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy – akompaniatora
  5 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko instruktora – akompaniatora
  5 lipca 2017 pobierz

 

 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w specjalności śpiew solowy
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego w specjalności śpiew solowy
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w specjalności wokalistyka
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w specjalności wokalistyka
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w specjalności aktorstwo
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w specjalności wokalistyka
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w specjalności gra aktorska
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w specjalności gra na fortepianie
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności wokalistyka
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności taniec
  3 lipca 2017 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności gra na fortepianie
  3 lipca 2017 pobierz

 

 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w zakresie prowadzenia przedmiotu kształcenie słuchu
  29 czerwca 2017 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w Katedrze Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
  29 czerwca 2017 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy – lektora języka włoskiego
  29 czerwca 2017 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w specjalności wiolonczela barokowa
  29 czerwca 2017 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności kontrabas jazzowy
  29 czerwca 2017 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności puzon jazzowy
  29 czerwca 2017 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Fortepianu
  29 czerwca 2017 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Kameralistyki
  29 czerwca 2017 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej
  29 czerwca 2017 pobierz