DOKUMENTY DO POBRANIA
 • Oświadczenie o niekaralności pobierz
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
KONKURSY
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kompozycji
  9 maja 2017 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Teorii Muzyki
  9 maja 2017pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego w dyscyplinie dyrygentura
  w Katedrze Dyrygentury
  9 maja 2017pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego w dyscyplinie naukowej psychologia
  w Katedrze Edukacji Muzycznej
  9 maja 2017pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Edukacji Muzycznej
  9 maja 2017pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Fortepianu
  30 marca 2017pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta posiadającego stopień dr hab. w Katedrze Kameralistyki
  30 marca 2017 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w zakresie kompozycji muzyki filmowej pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności gitara jazzowa pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w specjalności śpiew solowy pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności gra na fortepianie pobierz