9 stycznia, wtorek, godz. 19.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
wstęp z zaproszeniami

wykonawcy:
soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi
Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Łodzi
Artur Czereszewski – dyrygent

organizator:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe