13 października 2017, piątek, godz. 9.00
Akademia Muzyczna w Łodzi, al. 1 Maja 4

   
 • 9.00-10.30Sesje równoległe 3A i 3B
  Sesja 3A:
  MUZYKA W MIEŚCIE
  Sala Kameralna
  prowadzenie obrad: Ryszard Daniel Golianek
  Sesja 3B:
  MUZYKA DAWNA
  Sala wykładowa 3.30
  prowadzenie obrad: Alina Mądry
  • Michał Jaczyński
   Pieśń żydowska na estradach koncertowych Pragi w XX-leciu międzywojennym
  • Jolanta Szulakowska-Kulawik
   Katowice - miasto muzyki
  • Katarzyna Dadak-Kozicka
   Muzyka i miasto w życiu i pismach emancypantek
  • Ryszard Wieczorek
   Renesansowa muzyka miejska: Stadtpfeifer. Studium przypadku
  • Agnieszka Leszczyńska
   O kolekcjonerach muzykaliów w późnorenesansowej Nysie
  • Ewa Bielińska-Galas
   Psalmodia w graduałach krakowskich i w Graduale Strigoniense na tle historycznych związków Krakowa i Ostrzyhomia

   
 • 10.30-11.00
  przerwa na kawę
   
 • 11.00-12.00Sesje równoległe 4A i 4B
  Sesja 4A:
  TEORIA I MUZYKOLOGIA
  Sala Kameralna
  prowadzenie obrad: Jacek Szerszenowicz
  Sesja 4B:
  KONCERTY – ŻYCIE MUZYCZNE MIASTA
  Sala wykładowa 3.30
  prowadzenie obrad: Jolanta Szulakowska-Kulawik
  • Michał Piekarski
   Muzykolodzy w życiu muzycznym międzywojennego Lwowa
  • Magdalena Dziadek
   Mit „muzykalnego Wiednia” w twórczości krytycznomuzycznej Stefanii Łobaczewskiej
  • Andrzej Mądro
   Od Louisiana Voodoo do jazz funerals – o muzycznych rytuałach Nowego Orleanu
  • Michał Klubiński
   Miasto / muzyka / radiosfera. Znaczenie Koncertów wawelskich (1936-1939) w propagandzie kultury polskiej przed wybuchem wojny

   
 • 12.00-13.30KONCERT
  Sala Kameralna
  W 80 minut dookoła świata
 • 13.30-15.00
  przerwa obiadowa
   
 • 15.00-16.30Sesje równoległe 5A i 5B
  Sesja 5A:
  LUDOWOŚĆ I SWOJSKOŚĆ
  Sala Kameralna
  prowadzenie obrad: Arleta Nawrocka-Wysocka
  Sesja 5B:
  TWÓRCY
  Sala wykładowa 3.30
  prowadzenie obrad: Małgorzata Woźna-Stankiewicz
  • Tomasz Nowak
   Repertuar pieśniowy wykonywany podczas powstania warszawskiego jako przyczynek do badań nad folklorem miejskim
  • Ewelina Grygier
   Zjawisko muzykowania ulicznego – interdyscyplinarny temat badawczy
  • Bogumiła Mika
   Reformator czy despota? Gustaw Mahler jako kapelmistrz-wizjoner i miasta na jego dyrygenckim szlaku
  • Beata Bolesławska-Lewandowska
   Andrzej Panufnik jako dyrektor orkiestry CBSO w Birmingham
  • Ilona Dulisz
   „Jerusalem, die Mutter meiner Musik”. Inspiracje i motywy Świętego Miasta w muzyce Oskara Gottlieba Blarra

   
 • 16.30-17.00
  przerwa na kawę
   
 • 17.00-18.00 Sesje równoległe 6A i 6B
  Sesja 6A:
  MIASTO W MUZYCE
  Sala Kameralna
  prowadzenie obrad: Ewa Kowalska-Zając
  Sesja 6B:
  MIASTO – ŚRODOWISKO KOMPOZYTORSKIE
  Sala wykładowa 3.30
  prowadzenie obrad: Magdalena Dziadek
  • Bożena Lewandowska
   Obraz miasta w piosenkach kapel folkloru miejskiego
  • Tomasz Tarnawczyk
   Miasto wsi czy miastu wieś? Kto komu miał śpiewać pieśń, czyli o paradoksach polskiego socrealizmu w muzyce
  • Teresa Malecka
   Fenomen Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej. Czy istnieje?
  • Kinga Kiwała
   Fenomen „pokolenia stalowowolskiego” z perspektywy lat czterdziestu