16 października 2017, poniedziałek, godz. 18.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
bilety: 20 zł i 10 zł

wykonawcy:
Przemysław Witek – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Warcisław Kunc – dyrygent

słowo o muzyce:
Aleksandra Pałka

w programie:
Karol Szymanowski – IV Symfonia koncertująca op. 60
Barbara Kaszuba – Unexpected actions for orchestra
Modest Musorgski – Fantazja symfoniczna Noc na Łysej Górze

 

PRZEMYSŁAW WITEK – fortepian

Przemysław Witek Pianista urodzony w 1985 roku w Wałbrzychu. W 2009 roku ukończył z wyróżnieniem studia w klasie prof. Alicji Kledzik w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Studiował także w Universität der Künste w Berlinie oraz w Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii. W roku 2015 otrzymał stopień doktora sztuki muzycznej oraz rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni. Obecnie Przemysław Witek prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Poznaniu, a także odbywa staż artystyczny pod kierunkiem prof. Krzysztofa Jabłońskiego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Już w wieku dziewiętnastu lat zdobywał najwyższe laury na międzynarodowych konkursach pianistycznych: I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie (2004) oraz dwie nagrody specjalne na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Artur Rubinstein in memoriam w Bydgoszczy (2004). Kolejne lata przyniosły mu I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Val Tidone (2005) i Racconigi (2006) we Włoszech, a także nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Kameralistyki im. N. Rubinsteina w Moskwie (2007). Zwieńczeniem osiągnięć konkursowych Przemysława Witka były nagrody zdobyte w 2008 roku: I miejsce i nagroda dla najlepszego wirtuoza na Konkursie im. Adilii Alievy w Genewie-Gaillard oraz I miejsce i nagroda dla najlepszego polskiego pianisty na I Europejskim Konkursie Pianistycznym Halina Czerny Stefańska in memoriam w Poznaniu. Wyróżnienia te umożliwiły mu nagranie debiutanckiej płyty CD oraz rozpoczęcie działalności koncertowej w kraju i za granicą.
Przemysław Witek występował z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, a także z Orkiestrami Filharmonii Dolnośląskiej, Krakowskiej, Koszalińskiej, Sudeckiej, Szczecińskiej, Świętokrzyskiej oraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Współpracował z takimi dyrygentami, jak Agnieszka Duczmal, Marek Pijarowski, Paweł Przytocki, Jacek Rogala, Ruben Silva, Marko Ivanovič, Grigorij Krasko, czy Jakub Chrenowicz. Inaugurował sezon koncertowy 2013/2014 Filharmonii Narodowej Czarnogóry, 2010/2011 Filharmonii Sudeckiej, grał podczas Finału Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku w 2009 roku. Jako kameralista współpracował z Benedictem Klöcknerem, Jiřim Kabatem, Anną Marią Staśkiewicz, Katarzyną Budnik-Gałązką, Januszem Wawrowskim i Bartoszem Worochem.
Występował w największych miastach w Polsce, a także za granicą: w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Singapurze, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie oraz w Rosji.
Dokonał nagrań archiwalnych utworów Karola Szymanowskiego dla Radia Watykańskiego w roku 2004 i 2012. W marcu 2011 roku ukazała się jego debiutancka płyta „Décadence” z kompozycjami Szymanowskiego i Rachmaninowa, wydana przez Polskie Radio i Ponte Art Production. W roku 2014 dokonał światowego prawykonania i nagrania Sonaty fortepianowej Andrzeja Nikodemowicza, a także polskiego prawykonania oraz rejestracji utworów fortepianowych Mieczysława Weinberga.
Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów (2003), Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2004), trzykrotnym stypendystą Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2005, 2006, 2007). oraz czterokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005, 2006, 2007, 2008). Przemysław Witek otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Dziedzinie Kultury (2009) Stypendium Artystyczne Miasta Poznania (2012) a także Stypendium organizacji DAAD (2009).Jest laureatem Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (2011).

 

WARCISŁAW KUNC – dyrygent

Warcisław Kunc Dyrygent polskich i zagranicznych scen operowych, posiadający niezwykle szeroki repertuar symfoniczno-operowy, menedżer kultury. W latach 1983-85 studiował teorię muzyki i kompozycję (Eugeniusz Głowski) w Gdańskiej Akademii Muzycznej. Absolwent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Warszawie; specjalność Dyrygentura operowo-symfoniczna pod kierunkiem prof. Bogusława Madeya i prof. Henryka Czyża (1984-1989). W roku 2004 ukończył podyplomowe studia w zakresie Prawa Autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Prawa i Własności  Intelektualnej, zaś w 2015 Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2012 prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora w dziedzinie sztuk muzycznych w specjalności dyrygentura.
Sprawował kierownictwo muzyczne w ponad 60 spektaklach operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych. Twórca festiwali operowych oraz programów edukacyjnych. Współpracuje z czołówką polskich orkiestr oraz solistów – śpiewaków i instrumentalistów.
Był dyrektorem w takich instytucjach, jak: Toruńska Orkiestra Kameralna, Opera na Zamku w Szczecinie, Teatr Wielki w Łodzi. Współpracował z wieloma ośrodkami kulturalnymi Niemiec. Beneficjent wielu programów finansowanych przez niemieckie Fundacje Kultury. Występował również w Hiszpanii, na Litwie, w Austrii, Rosji i Szwajcarii.
Współpracował z Operą Wrocławską, Filharmonią Szczecińską, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Krakowską, Operą Bytomską, Operą Nova w Bydgoszczy. Od sezonu 2016/2017 dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
Dokonał nagrań z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie, NOSPR w Katowicach oraz Orkiestrą opery na zamku dla TVP i PR w Szczecinie. Dla DUX nagrał opery Moniuszki: PariaFlis, wyróżnione w 2009 i 2010 roku „Złotym Orfeuszem” przez paryską Académie du Disque Lyrique oraz Verbum Nobile nominowane do Fryderyków 2013 oraz wyróżnione prestiżową nagrodą w kategorii Najlepsze Nagranie Opery 2013 przyznawaną przez International Classical Music Awards.
Prowadzi działalność pedagogiczną. W latach 1990-1992 wykładowca ówcześnie działającej szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu i ponownie w latach 2007-2009 na stanowisku starszego wykładowcy, oprócz zajęć z dyrygentury, prowadził zajęcia z: literatury muzycznej, propedeutyki muzyki współczesnej, elektroniki muzycznej, historii muzyki, form i stylów oraz estetyki. W okresie 1992-1998 wykładowca oraz 2003-2005 adiunkt w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie m.in. prowadził zajęcia ze studencką orkiestrą symfoniczną oraz zespoły operowe. W roku 1997 uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie tytuł doktora, a w roku 2008 w Akademii Muzycznej w Warszawie – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Od roku 2010 profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. W latach 2013-2017 sprawował tam funkcję kierownika Katedry Dyrygentury Symfonicznej  i Operowej oraz kierownika Orkiestry Symfonicznej.
Odznaczony i wyróżniony m.in: Złotym Krzyżem Zasługi – 2001, Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina – 2002, Zasłużony Działacz Kultury – 2002, Ambasador  Szczecina  2004, Europaurkunde des Landes Brandenburg 2005, Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Szczecina – 2005, Brązowy Medal Gloria Artis – 2008, Orderem  „Czerwony Orzeł” – Den Verdienstorden des Landes Brandenburg – 2011.

 

ORKIESTRA SYMFONICZNA
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

ORKIESTRA SYMFONICZNA Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Istnieje od roku 1920, od początku działalności Uczelni. W tym czasie Orkiestrą dyrygowała czołówka polskich oraz zagranicznych dyrygentów, m.in. Zdzisław Jahnke, Stefan Stuligrosz, Renard Czajkowski, Jerzy Maksymiuk, Grzegorz Nowak, Lutz Köhler, Tomasz Bugaj.
W latach 1995-2013 kierownictwo artystyczne zespołu sprawował prof. Marcin Sompoliński, a następnie – przez cztery lata – prof. Warcisław Kunc. Od roku akademickiego 2017/2018 Orkiestra pracuje pod dyrekcją dra Jakuba Chrenowicza. W ramach każdego roku akademickiego Orkiestra prezentuje się kilkukrotnie, pracując z pedagogami – dyrygentami związanymi z poznańską Akademią Muzyczną, jak i spoza Uczelni. Zespół posiada w swoim repertuarze utwory od baroku do współczesności, dokonuje prawykonań, koncertuje głównie w Poznaniu.
Orkiestra angażuje się w różnorodne projekty artystyczne, m.in. brała udział w koncertach z cyklu Studenci – Studentom, które wzbudzały zainteresowanie środowiska akademickiego i muzycznego Poznania. W marcu 2010 roku koncert z tego cyklu był szczególny, ponieważ po raz pierwszy w historii Uczelni za pulpitem dyrygenckim stanęli dyplomanci – dyrygenci kończący edukację w ramach studiów magisterskich II stopnia. W dniu 1 października 2013 Orkiestra uświetniła Poznańską Inaugurację Akademicką – wspólną inicjatywę poznańskich uczelni publicznych, która odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich, z udziałem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Kolegium Rektorów Miasta Poznania, zaproszonych gości oraz społeczności akademickiej Poznania. Rok 2015 był rokiem 95-tych urodzin poznańskiej Almae Matris – w ramach jubileuszu Orkiestra wystąpiła trzykrotnie, prezentując zróżnicowany repertuar: 16 stycznia 2015 otwierając jubileusz Galą operową pod batutą prof. Warcisława Kunca, 1 kwietnia 2015 występując w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach koncertu Via Mariana. Renard Czajkowski in memoriam pod dyrekcją prof. Marcina Sompolińskiego, a także zwieńczając jubileusz koncertem symfonicznym pod dyrekcją prof. Jerzego Koska w dniu 16 października 2015. W listopadzie 2016, Orkiestra pod batutą José Marii Florêncio, wraz z solistami, Chórem Ogólnouczelnianym i Chórem Kameralnym, przygotowała projekt, którym Uczelnia włączyła się w jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Zespół miał okazję występować na wielu prestiżowych festiwalach (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska WIosna Muzyczna, Festiwal Nostalgia, Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA, Festiwal Made in Chicago), ponadto posiada w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne.
W roku akademickim 2015/2016, w ramach współpracy międzyuczelnianej, Orkiestra wystąpiła w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz podczas V Międzynarodowego Festiwalu Akademickich Orkiestr Symfonicznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – oba koncerty spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. W roku akademickim 2017/2018 Orkiestra ma zaplanowane dwa koncerty gościnne: w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (październik 2017) oraz w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (kwiecień 2018).