prof. DEJAN GAVRIC

Hochschule fuer Musik Mainz

22 marca 2018, czwartek

Kurs odbywa się w ramach międzyuczelnianej wymiany pedagogów Programu Erasmus+

 

DEJAN GAVRIC

Dejan Gavric Urodził się w 1966 roku w Belgradzie gdzie studiował w latach 1984-1988. Następnie otrzymał stypendium, które pozwoliło mu studiować przez cztery lata w Folkwang Hochschule Essen u prof. Rutters Matthias. Studia ukończył w lutym 1991 roku z wyróżnieniem. W 1993 roku ukończył podyplomowe studia na tejże uczelni, również z wyróżnieniem. Dejan Gavric był w latach 1996 i 2001 laureatem międzynarodowych konkursów, takich jak: "Maria Canals" w Barcelonie / Hiszpania i "Leonardo De Lorenzo" w Viggiano / Włochy. Jako solista i kameralista występował często w Anglii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Włoszech, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Od 1996 do 1998 roku był pierwszym flecistą Filharmonii w Essen, a następnie pierwszym flecistą w Nowej Filharmonii Westfalii. Od sezonu 1999/2000 był pierwszym flecistą w Graz Philharmonic Orchestra. Z początkiem sezonu artystycznego 2002/2003 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w klasie fletu i muzyki kameralnej w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Od lipca 2013 roku jest prorektorem Akademii Muzycznej w Mainz.