prowadzenie:
Leila Schayegh – skrzypce barokowe

27 marca, wtorek
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32